Klimatkontraktet signeras av Katrin Stjernfeldt Jammeh, KSO Malmö stad och Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Tillsammans med Malmö stad och flera stora företag har E.ON signerat den första omgången av Klimatkontrakt Malmö. Varje företags kontrakt är unikt, men det gemensamma målet är att minska Malmös klimatpåverkande utsläpp. E.ON åtar sig att senast år 2030 ha noll fossila CO2-utsläpp i sin egen produktionsverksamhet.

– Med Klimatkontrakt Malmö öppnar vi upp för fler och utökade samarbeten, vilket ger en viktig skjuts framåt i klimatomställningen. Tillsammans är det möjligt att åstadkomma mer än vad var och en av oss kan göra på egen hand. E.ON har satt ett ambitiöst mål – att senast år 2030 ha noll fossila CO2-utsläpp i vår egen produktionsverksamhet. Ambitionen är att genom handlingskraft och samarbete med Malmö stad och våra kunder aktivt medverka till att nå Malmös mål 2030, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Malmös klimatmål är att stadens geografiska utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med 70 procent till 2030 och att de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ska vara på god väg till en hållbar nivå. Som energiinfrastruktur-aktör i Malmö spelar E.ON en viktig roll för att målen nås.

Att vi och våra kunder lyckas med energiomställningen är A och O för att minska stadens koldioxidutsläpp. E.ON har kommit långt i omställningen, men vi ser att vi kan göra mer. I Malmö vill vi bidra inom områden som uppvärmning, elförsörjning, kolsänkor samt cirkulär industri och samhälle, vilket vi nu skrivit under på i vårt klimatkontrakt.

Marc Hoffmann