Många strömlösa i Kalmar län efter snöoväder

Uppdaterad 22-11-23 11.21: 

Under dagen kommer kunder i Kalmar län och i Östergötland drabbas av akuta avbrott för att möjliggöra att på ett säkert sätt få bort träd på ledningar och på så sätt kunna undvika längre avbrott.  Följ informationen på E.ONs avbrottskarta.

Arbete görs också för att koppla bort reservkraftverk och återställa ordinarie matning. Helikoptrar kommer att flyga längs Östergötlands kustband och även besiktiga regionnät och lokalnät i Kalmar län. Eventuellt används också drönare.

Uppdaterad 22-11-22 18.10:

Återställningsarbetet efter de senaste dagarnas snöoväder har löpt på bra under tisdagen med högt fokus på säkerheten i fält. De lång­variga avbrotten på region­nätet i Västervik och Oskarshamns kommuner kunde avhjälpas vid mellan 16.30 och 17.00 och drygt 9 700 kunder fick elen åter. Nu återstår 390 lokalnätskunder i östra Småland som beräknas kunna kopplas på succesivt under kvällen. I morgon onsdag fortsätter återställnings­arbetet i Kalmar och Östergötlands län och E.ON behåller förstärkt bemanning i fält. Besiktningar av elnäten med helikopter kommer att genomföras om vädret så tillåter.

Uppdaterad 22-11-22 17.00:

De kunder i Adriansnäs, Blankaholm, Döderhult, Figeholm, Fårbo, Gladhammar, Gunnebo, Hjorted, Kristdala, Misterhult, Mönsterås och Västum som drabbades av avbrottet i E.ONs regionnät vid 19.00 på måndagskvällen börjar nu stegvis att kopplas in igen. För att minska risk för överbelastning, skydda dina elektriska apparater genom att stänga av alla som var påslagna när strömmen gick och därefter koppla in dem igen efter hand.

Uppdaterad 22-11-22 13.50:

Klockan 13:18 inträffade en störning i regionnätet söder om Oskarshamn som i nuläget berör 4900 kunder. E.ON arbetar så fort som möjligt för att felsöka och kommer under tiden att göra omkopplingar i elnätet för att återställa elen till så många som möjligt. Berörda områden är Mönsterås, Fliseryd, Oknö och Ålem.

Uppdaterad 22-11-22 12.06:

Återställningsarbetet efter de senaste dagarnas snöoväder bedrivs fortsatt med full styrka. Vid lunchtiden på tisdagsförmiddagen var drygt 4800 kunder strömlösa, varav majoriteten i Västerviks och Oskarshamns kommuner, efter ett större avbrott på en regional elledning. Helikopter tas nu in för att besiktiga de totalt 54 kilometer långa ledningarna. Även i Stockholms skärgård besiktigas elnäten från luften.

Orsaken till det stora avbrottet som berör många kunder i Kalmar län inträffade strax innan 19.00 på måndagskvällen. Felsökning pågår mellan Fårhult och Oskarshamn södra och under förmiddagen har bandvagnar transporterat fältpersonal ut i den svårframkomliga terrängen.

E.ON har ett stort antal extra resurser i fält i östra Småland, Kalmar län, Östergötland samt i skärgården norr om Stockholm. Arbetet för att återställa elen till drabbade kunder görs så snabbt det är möjligt med hänsyn tagen till säkerheten men förhållandena är mycket svåra. Under tiden görs omkopplingar i elnätet för att på så sätt återställa strömtillförseln till så många som möjligt, vilket gör att strömmen kan komma och gå.

Framdriften i fält är god men stora mängder tung blötsnö, svårframkomlig terräng och många oplogade vägar gör att reparationerna drar ut på tiden. Temperaturen stiger nu långsamt vilket kan få fler snötyngda träd att falla, något som gör att arbetet måste bedrivas med mycket stor försiktighet. Säkerheten går först.

Bättre siktförhållanden gör att helikoptrar nu kan användas för att inspektera ledningar och även ta bort träd. Även drönare används för att snabbare hitta nedfallna träd och förstörd elutrustning.

I östra Småland har åtta bandvagnar tagits i bruk. Reservkraftverk finns utplacerade på strategiska platser. 

Vi vill varna för att gå nära nedfallna ledningar. Rapportera gärna in skadade anläggningar eller träd på ledning via E.ONs ”Elhjältetjänst” Felanmälan av E.ONs elutrustning - eon.se

Uppdaterad 22-11-22 08.30:

Återställningsarbetet efter de senaste dagarnas snöoväder har nu återupptagits med full styrka. På tisdagsmorgonen var drygt 7200 kunder strömlösa, varav 5600 i Kalmar län och 1470 i Östergötland. 

Orsaken till det stora avbrottet som berör kunder i Västerviks och Oskarshamns kommuner och som inträffade strax innan 19.00 på måndagskvällen är ett fel på en regionnätsledning från Fårhult till Oskarshamn södra. Felsökning inleddes under kvällen med fick avbrytas på grund av dåliga siktförhållanden. 

Arbetet återupptogs tidigt på morgonen och under dagen kommer helikopter, om vädret tillåter, att sättas in. E.ON har ett stort antal extra resurser i fält i samtliga berörda områden. Arbetet för att återställa elen till drabbade kunder görs så snabbt det är möjligt med hänsyn tagen till säkerheten men förhållandena är mycket svåra.

Stora mängder blötsnö, svårframkomlig terräng och många oplogade vägar gör att reparationerna drar ut på tiden. På flera håll fortsätter snötyngda träd att falla, vilket gör att arbetet måste bedrivas med stor försiktighet. Under tiden görs omkopplingar i elnätet för att på så sätt återställa strömtillförseln till så många som möjligt, vilket gör att strömmen kan komma och gå.

Det är mycket besvärligt att komma fram i terrängen. I östra Småland har åtta bandvagnar tagits i bruk för att transportera montörer och material. Reservkraftverk finns utplacerade på strategiska platser.

Om väderläget tillåter så kommer helikoptrar sättas in för att bistå med besiktning och röjning. Vi vill varna för att gå nära nedfallna ledningar. Rapportera gärna in skadade anläggningar eller träd på ledning via E.ONs ”Elhjältetjänst” Felanmälan av E.ONs elutrustning - eon.se

Uppdaterad 22-11-21 18.46:

Snöovädret som dragit in över ostkusten och vidare inåt landet har orsakat ett stort antal nedfallna träd på elledningar. Vid klockan 18.30 på måndagskvällen var cirka 800 kunder strömlösa i E.ONs nät varav merparten i Kalmar län och längst med Östergötlands kustband. Mer snö väntas under natten. 

E.ON har under dagen satt in ett stort antal extra resurser i fält i samtliga berörda områden. Arbetet för att återställa elen till drabbade kunder görs så snabbt det är möjligt med hänsyn tagen till säkerheten. Stora mängder blötsnö, svårframkomlig terräng och många oplogade vägar gör att reparationerna kan dra ut på tiden. Felavhjälpningen går framåt men på flera håll fortsätter snötyngda träd att falla, vilket gör att arbetet måste bedrivas med stor försiktighet. Under tiden görs omkopplingar i elnätet för att på så sätt återställa strömtillförseln till så många som möjligt, vilket gör att strömmen kan komma och gå.

Det är mycket besvärligt att komma fram i terrängen och snöfallet väntas tillta i Stockholmsområdet och i Östergötland under natten för att sedan avta under morgontimmarna. I Östergötland finns de flesta strömlösa kunderna nu i Gryts skärgård och i trakten runt Ringstorp. 

I östra Småland har sex bandvagnar tagits i bruk för att transportera montörer och material. Reservkraftverk finns utplacerade på strategiska platser. Merparten av de drabbade kunderna beräknas få strömmen åter under kvällen men ett 30-tal kommer att få vänta till tisdagen.

Arbetet kommer att fortgå under kvällen så länge säkerheten i fält tillåter, under natten sker endast akuta insatser. Arbetet återupptas på tisdagsmorgonen.

Om väderläget tillåter så kommer helikoptrar sättas in för att bistå med besiktning och röjning. Vi vill varna för att gå nära nedfallna ledningar. Rapportera gärna in skadade anläggningar eller träd på ledning via E.ONs ”Elhjältetjänst” Felanmälan av E.ONs elutrustning - eon.se

Uppdaterad 22-11-21 14.14: 

Det kraftiga snöoväder som dragit in över ostkusten har orsakat ett stort antal nedfallna träd på elledningar. Vid klockan 14.00 var cirka 1500 kunder strömlösa i E.ONs nät längst Östergötlands kust, i östra delarna av Småland och i Kalmar län. 

Läget är värst längs kustbandet. E.ON har satt in ett stort antal extra resurser i fält i samtliga berörda områden. Arbetet för att återställa elen till drabbade kunder görs så snabbt det är möjligt med hänsyn tagen till säkerheten. Stora mängder blötsnö, svårframkomlig terräng och många oplogade vägar gör att reparationerna kan dra ut på tiden.

Fortfarande är det mycket besvärligt att komma fram i terrängen. I östra Småland har bandvagnar tagits i bruk för att transportera montörer och material.

I Östergötland finns de flesta strömlösa kunderna nu i Gryts skärgård och i trakten runt Ringstorp. 

Under tiden görs omkopplingar i elnätet för att på så sätt återställa strömtillförseln till så många som möjligt, vilket gör att strömmen kan komma och gå.

Under måndagen har personalresurserna för röjning och återställning förstärkts ytterligare med fler skogsröjare och montörer. På grund av väderläget och dåliga siktförhållanden har inte helikoptrar kunnat sättas in för att bistå med besiktning och röjning. På vissa platser har drönare kunnat användas för att snabbare kunna hitta träd på ledningar. 

Vi vill varna för att gå nära nedfallna ledningar. Rapportera gärna in skadade anläggningar eller träd på ledning via E.ONs ”Elhjältetjänst” Felanmälan av E.ONs elutrustning - eon.se

Uppdaterad 22-11-21 07.56:

Det kraftiga snöoväder som dragit in över ostkusten har orsakat ett stort antal nedfallna träd på elledningar. På måndagsmorgonen var nära 5000 kunder strömlösa i E.ONs nät norr om Stockholm, längst Östergötlands kust och i Kalmar län. 

E.ON har satt in ett stort antal extra resurser i fält. Arbetet för att återställa elen till drabbade kunder görs så snabbt det är möjligt med hänsyn tagen till säkerheten. Stora mängder blötsnö, svårframkomlig terräng och många oplogade vägar gör att reparationerna kan dra ut på tiden.

Under tiden görs omkopplingar i elnätet för att på så sätt återställa strömtillförseln till så många som möjligt, vilket gör att strömmen kan komma och gå.

På måndagen kommer personalresurserna för röjning och återställning att förstärkas ytterligare med fler skogsröjare och montörer. Där vädret tillåter kommer helikopter att sättas in för att snabbare kunna lokalisera träd på ledningar. 

Vi vill varna för att gå nära nedfallna ledningar. Rapportera gärna in skadade anläggningar eller träd på ledning via E.ONs ”Elhjältetjänst” Felanmälan av E.ONs elutrustning - eon.se.