Som första kommun i Sverige ska Kungsbacka kommun testa den så kallade V2G-tekniken. Testet innebär att några av kommunens elbilar ska dela med sig av sin energireserv till kommunens verksamheter. I ett första skede sätts tio laddstolpar upp utanför kommunhuset.

– Om Sveriges elnät ska klara framtidens behov kapacitetsmässigt måste vi tänka in elbilar som en integrerad del av energisystemet och använda den el som finns lagrad i bilarnas batterier på ett smartare sätt. Omställningen till fossilfria transporter är nödvändig, men vi kan klara den med innovativa lösningar och samarbeten över branscher och tillsammans med samhället, säger Tore Harritshöj, chef för eMobility inom E.ON i Norden.

V2G är en förkortning för Vehicle to Grid, ungefär ”från fordon till elnät”. V2G-enheter är en typ av snabbladdare som inte bara laddar elbilar, utan även kan föra tillbaka energin som lagrats i bilbatterierna till elnätet. På så sätt kan elbilarna ge energi till kommunens verksamheter. I framtiden kan tekniken även användas för att stabilisera elnätet, något som ger lägre elkostnader för kommunen.

Integrerat elnät

Satsningen görs i samarbete med biltillverkaren Nissan, vars bilar stödjer V2G-tekniken, och E.ON, som blir ansvariga för installation och drift av laddstolparna.

– Med hjälp av den nya tekniken kan vi använda den energi som lagras i kommunens elbilar från Nissan och därmed skapa en jämnare energianvändning för kommunens verksamheter. Kungsbacka är en av de solcellstätaste kommunerna i Sverige. Vi ser i förlängningen stora möjligheter att kunna lagra elen från våra solcellsanläggningar i bilar och batterilager, säger Christer Lindström, fordonsansvarig, Kungsbacka kommun.

– Samarbetet med Kungsbacka kommun och E.ON är en viktig milstolpe i omställningen till ett samhälle där kontor, skolor, bostäder, vägar och bilar, alla är sammankopplade. Det är ytterligare ett bevis på att vi tar ett stort kliv mot ett integrerat samhälle och smarta elnät, säger Sanna Kaipia, Country Director Sverige, Nissan Nordic Sweden.