Nyhet | Kylan kan orsaka effektbrist - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Kylan kan orsaka effektbrist

Varje år gör affärsverket Svenska kraftnät en analys av den kommande vintern. De tittar då både på utfallet för normalvinter och för så kallad tioårsvinter, det vill säga en riktigt kall vinter. Den senaste analysen visar att den svenska effektbalansen har försämrats.

Publicerat 3 januari 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution

”Enligt prognosen för timmen med högst elförbrukning vintern 2017/2018 har Sverige en negativ effektbalans på ungefär -850 MW vid en tioårsvinter. Det innebär att Sverige i det fallet är beroende av import. Vid en normal vinter förväntas istället ett överskott inom Sverige på cirka 650 MW.”
(Svenska Kraftnät)

Vädret en viktig faktor

Svårigheten att upprätthålla balansen beror på att elen måste produceras i samma ögonblick som den används. När elproduktion från väderberoende källor som vindkraft och solenergi ökar samtidigt som basproduktion som kärnkraft minskar blir marginalen mindre när det inte blåser. Det är framförallt tre situationer, eller i värsta fall en mix av dem, som innebär risk för effektbrist, det vill säga att elen inte räcker till.

  • Kallt samtidigt som det blåser lite och är mörkt. Då uteblir väderberoende elproduktion.
  • Kallt och ett av de större kärnkraftverken stannar.
  • Större störningar i överföringen på Svenska kraftnäts stamnät och begränsade importmöjligheter, samtidigt som elanvändningen är hög.

Samhällsviktig verksamhet prioriteras

Om effektbrist skulle uppstå kopplas ett stort antal kunder bort från elnätet enligt en prioritering som görs av länsstyrelsen i det berörda området. Ansvaret för effektbalansen i Sverige ligger hos Svenska kraftnät som vid en krissituation ger order om frånkoppling.

Prioriteringen, kallad styrel, bygger på att ju mer samhällsviktig verksamhet som finns längs en elledning, desto högre prioriterad är den ledningen. Ledningar med lägst prioritet kopplas bort. Hur många ledningar som kopplas bort beror på hur mycket effekt som Svenska kraftnät beordrar elnätsbolagen att dra ner.

Södra Sverige är särskilt utsatt, eftersom mycket av produktionen ligger i norr och förhållandevis lite i söder, samtidigt som elanvändningen är högre i söder.