Antalet elbilar ökar snabbt. Det ställer mycket stora krav på utbyggnaden av laddinfrastruktur. 

Antalet elbilar växer snabbt, visar E.ONs Elektrifieringsrapport.

Hittills under 2023 har 37 procent av alla nya bilar varit elbilar och ytterligare drygt 20 procent laddhybrider. 

–Men fortfarande är det bara cirka fem procent av alla bilar som är elbilar. Bara ett halvdussin kommuner i E.ONs elnät har en större andel laddbara bilar än 10 procent, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Andelen laddbara bilar varierar kraftigt mellan olika kommuner, vilket ställer olika krav på utbyggnadstakten för laddinfrastrukturen.

–I många mindre kommuner utanför storstadslänen är andelen fortfarande under fem procent. I Danderyd, där E.ON äger elnätet, är tre av tio bilar laddbara. Men Strömsunds kommun, där E.ON också ansvarar för elnätet, har ännu bara en dryg procent laddbara bilar. Det betyder att efterfrågan på energidistribution och laddinfrastruktur framledes kommer att öka väldigt mycket, säger Martin Höhler.

E.ON gör stora investeringar i elnäten för att säkra elleveranser och för att möjliggöra den gröna omställningen. De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato.

–Vår nuvarande investeringstakt är på 4 till 5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Martin Höhler.

Inom E.ONs elnät toppas listan av följande fem kommuner:

                                    Antal laddbara bilar     Andelfordon (procent)

1. Danderyd                      5 405                                               29,9

2. Malmö                          17 147                                               13,4

3. Vaxholm                       691                                                   13,0

4. Österåker                      2 677                                               12,2

5. Vellinge                         2 234                                               10,9