Lokala energisystem: Energi eller effekt? - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Lokala energisystem: Energi eller effekt?

Det blir allt mer angeläget att hitta vägar mot ett mer hållbart samhälle. Vi måste utnyttja förnybara energikällor bättre och samtidigt använda energin på smartare sätt. Därför startar vi nu Lokala Energisystem, som är ett utvecklingsprojekt för att göra avgränsade områden självförsörjande med förnybar el.

Uppdaterat 21 april 2016
Publicerat av E.ON Elnät

Skillnaden mellan energi och effekt är en av grunderna i alla energisystem. Och ju mindre energisystemet är, desto viktigare är det att förstå skillnaden. Enkelt kan man säga att effekten är den ögonblickliga (eller momentana) kraften. Energi är effekt över tid.

Om tio hushåll kokar potatis samtidigt behövs ganska mycket effekt. Men om dessa tio potatiskokare sprider ut sitt arbete över dagen, behövs precis lika mycket energi, men betydligt lägre effekt.

Man kan också jämföra med en bil. Enkelt uttryckt sitter effekten i motorn, men för att producera arbete måste det finnas ett bränsle som gör att motorn går över tid. Energin, som ska omvandlas, finns i tanken.

Det är därför ett lokalt energisystem måste ha lagringskapacitet och en styrbar produktion som reserv. Vindkraften och solkraften genererar säkert mer elenergimängd över året än vad som används lokalt, men finns effekten precis när vi vill koka vår potatis? Det är där batteriet och reservkraftverket kommer in och säkrar effekten när det inte blåst på ett tag och solen inte skiner.

Vi kommer att se till att alla kan koka sina potatisar, precis när man vill!