Lokala Energisystem | Så tar vi beslut om plats - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Lokala Energisystem | Så tar vi beslut om plats

Det blir allt mer angeläget att hitta vägar mot ett mer hållbart samhälle. Vi måste utnyttja förnybara energikällor bättre och samtidigt använda energin på smartare sätt. Därför startar vi nu Lokala Energisystem, som är ett utvecklingsprojekt för att göra avgränsade områden självförsörjande med förnybar el.

Uppdaterat 21 april 2016
Publicerat av E.ON Elnät

Under de senaste veckorna har vi haft informationsträffar på alla de tre platser där vi överväger att bygga ett lokalt energisystem. På träffarna har vi mött både boende i områdena och representanter från respektive kommun. Till vår stora glädje har det visat sig att alla parter är positivt inställda till projektet!

Vi har nu kommit fram till den punkt när vi måste sätta oss ner och på allvar fundera kring valet av plats. Beslutet kommer att grunda sig på ett antal olika kriterier som är viktiga för att projektet ska lyckas:

  • Lokalt intresse från kunder, kommun och eventuella andra aktörer
  • Möjlighet till placering av vindkraftverk utan att skapa buller, skuggor etc.
  • Möjlighet att få tillgång till mark
  • Utsikter för att få tillstånd godkända
  • Utsikter för produktion, vind- och solläget
  • E.ONs interna resurser såsom bemanning
  • Elnätets tekniska förutsättning

Just nu arbetar vi för fullt med att samla in och sammanställa information kring de här kriterierna. Det gör vi genom att föra dialog med representanter från kommunen och andra instanser, men också genom tekniska studier och genomgång av intern data. Vi kommer att ta beslut i frågan innan årsskiftet.