Lokala energisystem | Efter beslut om plats - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Lokala energisystem | Efter beslut om plats

Det blir allt mer angeläget att hitta vägar mot ett mer hållbart samhälle. Vi måste utnyttja förnybara energikällor bättre och samtidigt använda energin på smartare sätt. Därför startar vi nu Lokala Energisystem, som är ett utvecklingsprojekt för att göra avgränsade områden självförsörjande med förnybar el.

Uppdaterat 21 april 2016
Publicerat av E.ON Elnät

När vi har tagit beslut om var vi ska bygga det lokala energisystemet kommer det första steget bli att diskutera detaljer med markägarna. Samtidigt påbörjar själva tillståndsprocessen. Det kommer att krävas tillstånd både för vindkraftverken och för annan utrustning som installeras på plats, men också för nya kablar och ledningar som kan komma att behövas. Vi ansöker om detta hos kommunen, och det kommer också att göras en Miljöanmälan.

I samband med att vi tar beslut om plats kommer vi också att välja exakt vilka – och hur stora – komponenter som ska ingå i systemet. Därefter kommer vi att göra en upphandling och sluta avtal med de leverantörer som bäst kan leverera den utrustning vi behöver.

För att få tillstånd kommer det att krävas ett antal analyser och undersökningar som säkerställer att planen för byggnationen är genomförbar. Bland annat kommer vi att titta på hur stor miljöpåverkan vindkraftverket kommer orsaka – exempelvis i form av buller, skuggor, reflexer och risk för isbildning, men också hur det kommer att påverka växt- och djurlivet. Utredningarna kommer sedan att vara avgörande för exakt var utrustningen placeras.

För oss är det viktigt att alla berörda parter får löpande information. Därför kommer vi att hålla samrådsmöten där vi för de boende i området redovisar mer exakta förslag till byggnation efterhand som planerna går framåt.