Nyhet | Lokalt energisystem prisas internationellt - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Lokalt energisystem prisas internationellt

Vårt lokala energisystem i Simris har utsetts till vinnare av en internationell jury som föredöme när det gäller att använda smarta elnät i energiomställningen. Priset delades ut av Sveriges energiminister Ibrahim Baylan vid det internationella energiministermötet i Köpenhamn.

Uppdaterat 24 maj 2018
Publicerat av E.ON Energilösningar (handel)

– Energisystemet i Simris har rönt stor uppmärksamhet i Sverige men också internationellt. Vi är naturligtvis mycket stolta över att projektet nu vunnit detta fina pris i hård konkurrens med projekt från hela världen. Det är ett bevis för att vi är något intressant på spåret, säger Johan Mörnstam, VD för E.ON Energidistribution.

Det lokala energisystemet i den skånska byn är ett pilotprojekt som testar att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el från solceller och vindkraft under avgränsade perioder. I projektet ingår också att styra effektuttaget i ett antal hushåll, demand side repons, genom att erbjuda ett antal kunder att installera solceller tillsammans med batterier och/eller styrutrustning för värmepumpar och varmvattenberedare.

Projektet invigdes i oktober 2017 och var femte vecka under försöksperioden är de 150 hushållen i Simris självförsörjande på el och inte anslutna till det nationella elnätet.

Priset delades ut under en ceremoni under det pågående energiministermötet inom ramen för CEM9 i Köpenhamn och Malmö.

– Det är kul att konstatera att hela projektet är sprunget ur ett kundbehov, där en vildmarksanläggning i Norrland önskade helt förnybar lokalt producerad energi, samtidigt som elförsörjningen skulle bli säkrare. Av praktiska skäl har vi valt att ha testanläggningen i Skåne men avlägsna byar och anläggningar är ett möjligt användningsområde för tekniken framöver, avslutar Johan Mörnstam.

Fakta

CEM9, Clean Energy Ministerial 9, är en mötesplats för energiministrar från ett stort antal länder från fem kontinenter. Målet är att diskutera energiomställning. Det är nionde gången mötet hålls sedan starten 2009.

ISGAN, IEA Technology Collaboration Programme on Smart Grids, är en del av IEA, International Energy Agency, som i sin tur är en fristående del av OECD. Tillsammans med GSGF, Global Smart Grid Federation, delas priset Award of replication ut till ett projekt som kan stå som föredöme för hur smart teknik kan leda till ett förnybart energisystem.