Västernorrland först med lokalt energisystem - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Västernorrland först med lokalt energisystem

100 procent självförsörjande med lokalt förnybar energi. Ja, det är vad Åstön utanför Timrå kan se fram emot när alla bitar faller på plats.

Uppdaterat 21 januari 2016

- Ett föredöme och innovativt projekt för framtidens energisystem och glädjande att detta projekt kommer att genomföras i Timrå kommun, säger Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot från Västernorrland och ledamoten i Energikommissionen.

Små vindkraftverk, solceller, kraftiga batterier och en reservgenerator som drivs med ett helt förnybart bränsle och framför allt en mycket avancerad styr- och reglerteknik. Så ser det lokala energisystemet ut som förhoppningsvis ska förse de drygt 200 kunderna på Åstön med el.

- Det är första gången i Sverige som ett lokalt helt självförsörjande elsystem byggs och ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle, säger E.ON Sveriges koncernchef Jonas Abrahamsson.

E.ON har utvärderat tre platser för detta test. Dessa platser har utvärderats tekniskt och E.ON har träffat kunderna som planeras ingå i testet, samt berörda kommuner. Allt pekar nu på att Åstön i Västernorrland blir platsen.

- Vi har ännu inte klart med de tillstånd som kommer att krävas, men har gott hopp om att det ska gå bra. Entusiasmen och uppslutningen hos kunderna på Åstön fällde avgörandet, säger Jonas Abrahamsson vidare.

För att klara framtidens utmaningar kring energiförsörjning och klimatförändring, måste nya vägar provas. Lokala energisystem är en sådan väg.

- Jag tror att vi kommer att se denna typ av lokala energisystem baserade på lokala och förnybara källor inom en 15-årsperiod. Därför är detta test viktigt även utifrån vårt arbete inom Energikommissionen, säger Ingemar Nilsson.

Nu inleds ett intensivt arbete med att finna exakt plats för vindkraften, markägarkontakter och att söka alla tillstånd. Vidare ska kundernas delaktighet i projektet utvecklas i samråd för att hitta bästa lösningar för solceller, energieffektivitet och flexibilitet. Under senhösten 2016 planeras anläggningarna att uppföras för att kunna vara i drift före årsskiftet 2016/17.

Fakta

Den el som används på Åstön, kommer också att produceras på Åstön från helt förnybara källor. Solceller, vindkraft, reservkraft som drivs med förnybart bränsle, kraftfulla batterier. Så ser produktionsmixen ut för det lokala energisystem som är tänkt. Genom avancerad styr-och reglerteknik kommer kunderna att ha samma goda elkvalitet som alla andra elkunder. I testet kommer alla kunder att kunna välja elleverantör precis som alla andra elkunder och kostnaden kommer inte att förändras för användaren.

Det existerande elnätet kommer att användas, men kopplingen till fastlandet kommer att brytas med en strömbrytare för att utföra tester och konstatera att man kan klara sig helt isolerade i så kallad ö-nätsdrift.

Förhoppningen är att den tydliga kopplingen mellan produktionen och användningen, ska väcka engagemang hos kunderna att bättre följa sin elanvändning. Vi vet sedan tidigare att ett ökat engagemang, också gör att kunderna sparar energi och därmed pengar.

För att ytterligare göra kopplingen tydlig mellan kunderna och produktionen, tittar E.ON på olika möjligheter att placera ut solcellerna. Hur affären kommer att utvecklas löses i samråd med berörda.

Testet kommer att pågå i ett år från det att anläggningarna är i drift.