Fredagen den 18 november drog ett kraftigt snöoväder in över östra Småland med som mest uppåt 2000 strömlösa kunder. Under natten till lördagen fortsatte det snöa kraftigt och den tunga blötsnön resulterade i många träd på ledningarna. 

De stora mängderna blötsnö har gjort felavhjälpningen besvärlig men arbetet för att återställa elen till drabbade kunder har bedrivits så snabbt det varit möjligt med hänsyn tagen till säkerheten. Under tiden har omkopplingar gjorts i elnätet för att på så sätt återställa strömtillförseln till så många som möjligt.

Snöandet fortsatte under natten till söndagen och på söndagsmorgonen hade ett 50-tal fel i elnäten identifierats. E.ONs entreprenör i Kalmar län hade kallat in 47 extra resurser. Fyra bandvagnar har tagits i drift, med ytterligare två i reserv, och två reservelverk har placerats ut och ytterligare finns att tillgå vid behov. Genom omkopplingar av ledningar hade antalet drabbade kunder vid kl. 14.00 på eftermiddagen minskat till drygt 270.

Under söndagen drog snöovädret också in över sydöstra Skåne där E.ON har stärkt upp med extra resurser att kunna sättas in vid behov.