Vi på E.ON investerar 43 miljoner kronor och uppgraderar kapaciteten i transformatorstationen strax utanför Nässjö. Investeringen möjliggör hållbar tillväxt i regionen samt energiomställningen till ett fossiloberoende samhälle, där moderna elnät spelar en avgörande roll.

Det är två stycken äldre transformatorer som nu byts ut mot två nya vid transformatorstationen utanför Nässjö. Samtidigt ökas kapaciteten rejält, från de gamla transformatorernas vardera 63 megawatt till de nyas 100 megawatt.

– Genom att fortsätta investera i elnäten stöds transformationen mot ett fossilfritt och hållbart Sverige samtidigt som vi värnar om jobben i en tid då vi behöver hålla hjulen rullande, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Bytet av transformatorer pågår samtidigt som driftspänningen är i full drift, allt för att kunderna ska påverkas så lite som möjligt under arbetet. Projektet, som påbörjades för fem år sedan, ska vara klart i slutet av året och coronapandemin har tack och lov inte satt några käppar i hjulen, detta trots att bytet krävt leveranser från utlandet. Inte minst själva transformatorerna, som tillverkats och fraktats hit från Slovenien.

- Nu ökar vi kapaciteten för elförsörjningen på Småländska höglandet, samtidigt som vi involverar lokala entreprenörer för schaktarbeten, gjutning med mera. Under projektets gång kommer närmare 50 personer att vara involverade, säger Martin Höhler.

Så förnyar vi elnätet

Se hur vi gör det möjligt för Sverige att växa med förnybar energi.