Miljöingenjören som vet vartåt vinden blåser - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Miljöingenjören som vet vartåt vinden blåser

Det finns många utmaningar när man är först i landet med att bygga ett 100 procent förnybart lokalt energisystem. En av dem som tar sig an några av utmaningarna är Tobias Karmstig, vindkraftsprojektör på E.ON. Han leder just nu tillståndsprocessen för vindkraftverket på Åstön – den största anläggningen i just det här energisystemet.

Uppdaterat 16 maj 2016
Publicerat av E.ON Elnät

Med utvecklingsprojektet Lokala Energisystem vill vi bygga ett energisystem som täcker den användning som finns lokalt, med fokus på de möjligheter som finns för varje område. Det kan till exempel handla om att grannar går ihop och köper turbiner som genererar energi från vinden eller från vattendraget bakom huset. På Åstön utanför Timrå byggs nu en demonstrationsanläggning.

Läs mer om projektet Lokala Energisystem

Tobias Karmstig var projektledare för nya vindkraftverk på E.ON i sex år innan han för sex månader sedan började arbeta med det lokala energisystemet på Åstön och framför allt vindkraftsfrågan där. Genom uppväxten i Västervik med närhet till skog, hav och skärgård, väcktes tidigt ett stort intresse för natur och miljö, som ledde till Lunds Tekniska Högskola och utbildning till miljöingenjör.

– Jag ser det vi vill göra på Åstön som ett riktigt bra och framåtriktat miljöprojekt. Därför är det väldigt stimulerande att arbeta med just detta, säger Tobias.

Vindkraftverket placeras där det stör minst

Nu har E.ON valt sitt förstahandsalternativ för placeringen av vindkraftverket i systemet på Åstön; en plats öster om Bänglingen. Även om vindkraftverket är mycket litet i dagens mått mätt, måste man gå igenom en lång ansökningsprocess. Tobias och hans kollegor hoppas på att få ett beslut i maj.

– Platsen vi har valt är en plats där det blåser bra, vilket naturligtvis är en viktig förutsättning, säger Tobias. Vi har gjort en studie som tar sin utgångspunkt i var vi tror att det stör boende minst, var det finns bäst förutsättningar för produktion och hur tillgängligheten ser ut där. Vi tror att vi har hittat en bra placering. Det kommer inte att synas speciellt mycket och ljudet drunknar i andra ljud från lövprassel och vågor med mera. Dessutom har några boende på Åstön föreslagit just denna plats.

Ett ovanligt litet vindkraftverk

Tobias Karmstig brinner för sitt arbete. Han beskriver hur varje vindkraftprojekt egentligen är helt unikt och att man måste förstå de lokala förhållandena. Samtidigt är det i dag mycket ovanligt med ett vindkraftverk av den lilla storlek som avses byggas på Åstön.

– Det är lite för stort för att kallas gårdsverk, samtidigt som det är mycket mindre än de som vanligtvis byggs idag, berättar han.

Tobias får ofta frågor om djurlivet påverkas av vindkraftverk. Det har undersökts vid ett flertal tillfällen men det finns inga belägg för att det är så på lång sikt.

– Under byggtiden flyttar djuren sig, men när man kommit in i normal drift kommer de tillbaka. Det är i alla fall min erfarenhet. Sedan skiljer det sig lite från art till art hur fort det går, menar Tobias.