Nyheter | Har ditt företag rätt till sänkt skatt? - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Har ditt företag rätt till sänkt skatt?

Glasblåsare och gjuterier är verksamheter som helt kan slippa att betala energiskatt och koldioxidskatt på naturgas och gasol. Andra kan få återbäring.

Uppdaterat 23 juni 2016
Publicerat av E.ON Gas

Energiskatten och koldioxidskatten på den naturgas och gasol som förbrukats i industriell tillverkning är reducerad. Energi- och koldioxidskatten är till och med helt borttagen för exempelvis glasblåsare och gjuterier om energin används i den industriella tillverkningen. Det som krävs för återbetalning är en ansökan.

Kontrollera först din SNI-kod

SNI-koden ger vägledning om vilka verksamheter som är berättigade till en lägre skattesats. Med industriell verksamhet avses normalt verksamheter där SNI-kodens två första siffror ligger i intervallet 05-33. Till dessa tillkommer även yrkesmässig växthusodling.  SNI-koden med förklaring anges på registreringsbeviset från Skatteverket.

Verksamheten avgör

Observera att det är den faktiska verksamheten på anläggningen som avgör.

– Det finns företag som har börjat med en typ av verksamhet och fått en ny inriktning utan att ändra SNI-kod. Dessa företag kan också uppfylla villkoren för en lägre energiskatt, säger Mikael Berglund, energiskatterådgivare på E.ON.

E.ON rekommenderar alltid kunder vars verksamhet förändrats att ansöka om en ny SNI-kod.

Upp till 100 procent

Om verksamheten uppfyller villkoren för skattereduktion medges normalt återbetalning med 70 procent av energiskatten och 20 procent av koldioxidskatten.

För anläggningar som deltar i handeln med utsläppsrätter gäller återbetalning med 70 procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten.

Därutöver finns ett viktigt tillägg. Förbrukning i metallurgisk eller mineralogisk process, där det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar förändras kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur förändras, är helt skattebefriad. Företaget kan ansöka om att bli skattebefriad förbrukare hos Skatteverket.

– Denna bestämmelse är lätt att missa, säger Catarina Flod, kundansvarig på E.ON Gas och specialiserad på gasol.

E.ON hjälper dig

För att få energiskatt återbetald eller för att bli helt skattebefriad krävs en ansökan till Skatteverket. E.ON erbjuder kostnadsfri hjälp, rådgivning och blanketter för ansökan. Rådgivarna har kunskap och erfarenhet. De har varit delaktiga i dessa ansökningar många gånger.

– Vi har hjälpt allt ifrån keramiker till mångmiljonföretag och pratar gärna med dig om vilka möjligheter som finns. Kontakta oss om du tror att ert företag är berättigat till lägre energiskatt, betonar Mikael Berglund.

Om du vill prata med oss

  • Använder ni naturgas – kontakta energiskatterådgivarna på E.ON

    0771-25 55 50 knappval 4

  • Använder ni gasol – kontakta kundansvarig på E.ON Gas

    040-25 50 00