Mot en fossilfri fordonsflotta i Region Kalmar län

Region Kalmar län har full fokus på hållbarhetsfrågorna och omställningen till en helt fossilfri fordonsflotta är i full gång. Inom regionens verksamhet finns i dagsläget 300 bruksbilar och samtliga ska vid utgången av 2020 rulla på biogas eller el.

Person kör bil.

– Omställningen till biogas och el räcker inte för att våra transporter ska bli tillräckligt hållbara, säger Mats Hallgren, verksamhetsutvecklare och ansvarig för uppdraget Fossilfri fordonsflotta 2020 på Region Kalmar län. Parallellt jobbar vi med att planera för ett mer effektivt resursutnyttjande som ska leda till att vi kan minska antalet bruksbilar inom vår verksamhet. Tillsammans kan vi göra mycket inom regionen för att minska våra utsläpp och skapa en mer hållbar verksamhet.

Generellt säljs många begagnade gasbilar vidare utanför Sverige. Regionen vill också bidra till att fler gasbilar stannar i landet. Därför har man tagit beslutet att regionens begagnade bruksbilar ska säljas inom Sverige när det är dags att byta ut dem.

– För att bli ännu mer hållbara vill vi att fler gasbilar stannar i Sverige, förklarar Mats.

Region Kalmar län satsar inte endast på gasbilar utan också på eldrivna fordon.

– Vi ska leverera laddlösningar till regionens elbilar under de kommande fyra åren. Vårt gemensamma fokus på hållbarhetsfrågorna har lagt grunden till ett långsiktigt och bra samarbete, säger Joakim Aspman på E.ON.

– Region Kalmar län är stolta att vara en del av den förändring som pågår runt omkring just nu och att vi också kommer få göra det med en leverantör som har som mål erbjuda 100 % återvunnen och förnybar energi 2025, avslutar Mats Hallgren.