Solens strålar och jordens inre. Det är E.ONs lösning till det som utlovas bli Sveriges mest hållbara stadsdel; Sigtuna stadsängar. Idag invigdes närvärmeanläggningen som förenar nytänkande med modern teknik och energieffektivitet.

Vi har byggt en modern och energieffektiv närvärmeanläggning där vi tar värme inte bara från jordens inre utan också från solens värmande strålar. Äntligen får vi nu inviga anläggningen som blir en viktig del i Stadsängarnas hållbarhetsarbete.

Michel Thomas, chef för City Quarter & Energy Solutions

I Sigtuna stadsängar norr om Stockholm byggs en helt ny stadsdel med målsättningen att bli Sveriges mest hållbara stadsdel.

- Vi har byggt en modern och energieffektiv närvärmeanläggning där vi tar värme inte bara från jordens inre utan också från solens värmande strålar. Äntligen får vi nu inviga anläggningen som blir en viktig del i Stadsängarnas hållbarhetsarbete, säger Michel Thomas, chef för City Quarter & Energy Solutions på E.ON.

- Det känns väldigt bra att Sigtuna Stadsängar, en av Sveriges mest hållbara stadsdelar, får en så innovativ och unik energiförsörjning. Anläggningen ligger i absolut framkant när det gäller lokal energiproduktion, vilket vi är mycket stolta över att ha här i Sigtuna kommun, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Närvärmeanläggningen består av 80 bergvärmehål som borrats till 350 meters djup. Uppe på anläggningens tak finns dessutom särskilda uteluftskollektorer som under sommaren återladdar borrhålen och därmed återställer värmebalansen i berget. Denna lösning minskar värmepumparnas elanvändning vilket även är ett viktigt bidrag för att mildra kapacitetsbristen i elnäten.

I området har E.ON även byggt ett tillhörande lågvärmenät som levererar maxtemperaturen 60 grader året om till fastigheterna. Fördelen med ett lågvärmenät är att det inte kräver lika mycket energi som ett traditionellt fjärrvärmenät, men inomhuskomforten för de boende är ändå densamma.

Solceller i området ökar ytterligare den förnybara energiförsörjningen liksom den inköpta elen till anläggningen som enbart kommer från sol, vind och vatten. Fastighetsägare kan även installera egna solceller och/ eller solfångare på hustaken och sedan sälja överbliven el eller varmvatten vidare till elhandlaren eller till värmeanläggningen.

I Sigtuna stadsängar ska det fram till år 2030 byggas över 900 bostäder med tillhörande butiker, förskola, skola samt vård- och omsorgsboende. Utvecklare i området som satsar på hållbar stadsutveckling har under byggprocessen premieras genom markrabatt. Sigtuna stadsängar arbetar enligt Breeam Community och har även vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”.