Foto: Christian Andersson, Apelöga

Nordvalls, Sveriges största etikettillverkare, tar ännu ett steg för att erbjuda en än mer hållbar produkt genom att framtidssäkra lokalerna med hjälp av förnybar energi. Om tre veckor tas en solcellsdriven geoanläggning i drift vid företagets huvudkontor i Sjöbo, och redan nu har man bergvärme på plats. 

Under hösten 2020 har lokalbefolkningen i Sjöbo kunnat notera hur det grävts och borrats vid etikettryckeriet Nordvalls fastighet. Om några veckor nås kulmen på det halvårslånga arbetet då solcellspanelerna som just nu monteras på tryckeriets tak tas i drift. Redan nu värms de cirka 8 000 kvadratmeter stora lokalerna upp av bergvärme från den nya anläggningen.

Arbetet har gått bra och jag vill ge en stor eloge till E.ON som använt sig av lokala entreprenörer som förstår Nordvalls behov och som kan vårt företag.

Stefan Håkansson, fastighetsansvarig vid Nordvalls som lett projektet från företagets sida

Ansvaret för drift och underhåll av geoanläggningen står vi på E.ON för. Elen som genereras av solcellerna driver den lokalt installerade bergvärmepumpen, och den spillenergi som inte behövs för att driva pumpen används i fastigheten. Uppvärmningen av Nordvalls huvudkontor och produktion i Sjöbo sker nu helt med bergvärme.

Det känns helt rätt att värma upp fastigheten med förnybar energi och det är positivt att vi härmed kan erbjuda våra kunder en än mer hållbar produktion

Patrik Jenemark, Nordvalls vd


Källa: Pressmeddelande Nordvalls

Den solenergi som finns lagrad i berg, jord och grundvatten kallas geoenergi.