Nyhet | Nu är bygglovskravet för solceller slopat - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Nu är bygglovskravet för solceller slopat

Den första augusti togs kravet på bygglov bort för solelanläggningar som följer takets eller fasadens form. Beslutet, som fattades i juni i år, förväntas underlätta för privatpersoner att installera solceller.

Publicerat 14 augusti 2018

Förändringen kommer att ha stor betydelse för framförallt villaägare. Solceller som installeras på villor följer för det mesta takets lutning och kostnaden för bygglov har för villaägare kunnat uppgå till fem procent av anläggningens pris. Dessutom har bygglovsprocessen krävt mycket administration och försenat många installationer.

De flesta solcellsinstallationer som görs innefattas av de nya bestämmelserna. Undantaget är platta tak och installation vid områden eller byggnader som anses särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, samt installationer i eller i anslutning till områden av riksintresse för försvaret. Där kommer bygglov att krävas även i fortsättningen.

Förhoppningen är att detta ska göra det mer attraktivt att investera i en egen solelanläggning och därmed öka andelen el som produceras med förnybar energi.

Är du intresserad av att skaffa solceller på ditt tak? Gör vår solcellskalkyl!

Läs Riksdagens beslut