Varje år slår närmare hundratusen blixtar ner i Sverige. Blixt­nedslag är en av de vanligaste orsakerna till ström­avbrott. De flesta sker under åsk­säsongen, som nu närmar sig med stormsteg.

– Mellan 5 och 15 procent av alla våra strömavbrott är kopplat till åska, även om det är stor variation mellan åren, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

Av de åsk­nedslag som påverkar elnätet är 99 procent orsakade av nedslag bredvid en ledning eller station. Direkt­träffarna på elanläggningar är väldigt ovanliga och utgör endast en procent.

– Vårt arbete med att väder­säkra elnätet omfattar i hög grad åtgärder mot åsk­påverkan. Vi gräver ned ledningar där det är lämpligt och isolerar de luftledningar som vi bedömer bör vara kvar. I arbetet ingår att sätta upp åskskydd för att skydda våra anläggningar, men också bibehålla driften eller kunna återkoppla våra kunder så fort som möjligt, säger Lena Berglund.

Åsk­nedslag är inte bara farligt för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och person­skada. Enligt Lena Berglund kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd om man bor i ett område där det åskar mycket, eller om bostaden är ansluten till en luft­ledning.

– Man ska ha stor respekt för åskoväder. En normal blixt har en spänning på 30 miljoner volt, eller 20 000 ampere, så det är enorma krafter vi talar om. Därför ska man helst hålla sig inomhus vid åskoväder, och gärna dra ut kontakter till elektrisk utrustning som TV och stereo och dator, säger Lena Berglund.

Många gånger orsakar åsk­nedslag enbart ett kortare ström­avbrott och elnätet åter­inkopplas automatiskt. Men det händer också att anläggningar går sönder och felavhjälpningen blir utdragen.

– Som beredskap inför ström­avbrott är det bra att alltid ha ljus, batterier och kanske en vevradio hemma. Kom ihåg att ha ett extra vatten­förråd, då vatten­tillförseln påverkas vid ett strömavbrott. Kom också ihåg att aldrig gå nära en nedfallen ledning, stolpe eller nedfallet träd i samband med åska utan rapportera i stället in det till oss på E.ON, avslutar Lena Berglund.

Viktiga råd i samband med åska

  • Sök dig inomhus så snart ett åsk­oväder närmar sig.
  • Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.
  • Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobil­telefoner är okej att ringa med så länge den inte laddas samtidigt.
  • Använd inte datorer med ström­sladden i under åskväder.
  • Håll dig borta från elektriska ledningar och metall­stängsel som kan leda blixt­strömmen långa sträckor.
  • Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor), i närheten av kraft­ledningar eller på öppet vatten när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.
  • Bada inte i sjöar och vatten­drag, vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.
  • Följ väder­prognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

Källa: Elsäkerhetsverket