Varje år slår närmare 100 000 blixtar ner i Sverige. Blixtnedslag är en av de vanligaste orsakerna till strömavbrott och de flesta sker under den nu stundande åsksäsongen. 

– Mellan 5 och 15 procent av alla våra strömavbrott är kopplade till åska, även om det är stor variation mellan åren, säger Lena Berglund, regionchef nord på E.ON.

Av de åsknedslag som påverkar elnätet är 99 procent orsakade av nedslag bredvid en ledning eller station. Direktträffarna på elanläggningar är väldigt ovanliga och utgör endast en procent.

– E.ON har sedan 2005 vädersäkrat i genomsnitt 95 procent av vårt lokala elnät genom att isolera luftkabel eller gräva ned ledningar. Vi har också satt upp olika former av åskskydd. Trots detta är det mycket svårt att helt skydda elnätet från de enorma urladdningar som det innebär när åskan går och blixten kan leda till strömavbrott och orsaka skador. Åska och blixtnedslag kan alltså drabba både luftledningar och nedgrävda kablar, säger Lena Berglund.

Åsknedslag är inte bara farligt för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada. Enligt Lena Berglund kan det vara klokt att låta installera ett eget åskskydd om man bor i ett område där det åskar mycket, eller om bostaden är ansluten till en luftledning.

– Man ska ha stor respekt för åskoväder. En normal blixt har en spänning på 30 miljoner volt, eller 20 000 ampere, så det är enorma krafter vi talar om. Därför ska man helst hålla sig inomhus vid åskoväder, och gärna dra ut kontakter till elektrisk utrustning som TV och stereo och dator, säger Lena Berglund.

Många gånger orsakar åsknedslag enbart ett kortare strömavbrott och elnätet återinkopplas automatiskt. Men det händer också att anläggningar går sönder och felavhjälpningen blir utdragen.

– Som beredskap inför strömavbrott är det bra att alltid ha ljus, batterier och kanske en vevradio hemma. Kom ihåg att ha ett extra vattenförråd, då vattentillförseln påverkas vid ett strömavbrott. Kom också ihåg att aldrig gå nära en nedfallen ledning, stolpe eller nedfallet träd i samband med åska utan rapportera i stället in det till oss på E.ON, säger Lena Berglund.

Viktiga råd i samband med åska

• Sök dig inomhus så snart ett åskoväder närmar sig.

• Dra ur sladden till all elektronisk utrustning.

• Undvik att tala i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är okej att ringa med så länge den inte laddas samtidigt.

• Använd inte datorer med strömsladden i under åskväder.

• Håll dig borta från elektriska ledningar och metallstängsel som kan leda blixtströmmen långa sträckor.

• Tänk på att inte vara på öppna fält (exempelvis golfbanor), i närheten av kraftledningar eller på öppet vatten när det åskar. Blixten söker sig till högsta punkten.

• Bada inte i sjöar och vattendrag för vatten leder ström. Vänta också med att duscha eller bada inomhus.

• Följ väderprognoserna för att ta reda på om ett åskväder är i antågande.

Källa: Elsäkerhetsverket.