Nyhet | 50 stationer får 100% förnybart drivmedel - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Nu får 50 tankstationer 100 procent förnybart drivmedel

Vägtransporter står för en tredjedel av utsläppen av koldioxid i Sverige. En ökad andel biogas eller förnybar el i transportsektorn gör därför stor skillnad. Nu gör vi det både enklare och billigare att köra förnybart.

Publicerat 1 juni 2017
Publicerat av E.ON Gas

Nu blir det billigare att köra förnybart

– Den 1 juni sänker vi prispåslaget för produkten Biogas 100 med 1 krona, från tidigare 1,25 kronor per kilo. Då kostar det bara 25 öre mer att välja ett drivmedel som är helt förnybart, säger Fredrik Åkesson, tf Marknads- och försäljningschef för E.ONs fordonsgas.

Tryck på Biogas 100-knappen

För de kunder som inte tecknat avtal om Biogas 100 kommer det dessutom vara möjligt att välja produkten Biogas 100 direkt på stationen genom ”ett knapptryck”. Detta innebär en stor förenkling för våra kunder. När man gör sitt val vid stationen får man den fordonsgas som finns i systemet där och då. Väljer man exempelvis Biogas 100, tillför E.ON den mängd biogas som bilen tankar till systemet.

Biogas 50 blir Biogas Bas

Vi kommer även att lämna den gamla produkten Biogas 50, där vi lovade att minst 50 procent av gasen var förnybar. Redan med Biogas 50 hade vi biogasinköp som låg runt 65 procent och därför tar vi nu nästa steg och inför produkten Biogas Bas med en betydligt högre andel biogas.

– Vår vision är att bara sälja 100 procent förnybar och återvunnen energi till 2025. Som en del i detta har vi valt att arbeta med hållbara transporter och då både med el och gas, avslutar Fredrik.