Nyhet | Nu startar Barkarby Science - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Nu startar Barkarby Science för forskning, innovation och utveckling inom samhällsbyggnad

Tillsammans med Järfälla kommun, näringsliv och akademi har E.ON tecknat en avsiktsförklaring för Barkarby Science, en utvecklingsarena i Järfälla för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsbyggnad.

Publicerat 21 november 2017
Publicerat av E.ON Energilösningar

Med från starten är företagen Atrium Ljungberg, E.ON, Järfällahus, NCC, Scania och Skanska. Det blir även samarbete med Södertörns högskola och det förs långt gångna samtal om samarbete med KTH.

– E.ON har lång erfarenhet av hållbar stadsutveckling och vi ser fram emot att inom ramen för Barkarby Science ta ytterligare steg framåt för att kunna erbjuda smarta, resurseffektiva energilösningar som ger långsiktiga värden för såväl kommunen och invånarna som klimatet i stort, säger Stefan Håkansson, Director City Energy Solutions, E.ON.

Järfälla växer i alla kommundelar. Allra mest växer Barkarbystaden som med sitt strategiska läge i regionen nu utvecklas till en knutpunkt med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur och samhällsservice. Expansionen och det geografiska läget innebär en unik möjlighet till samarbete och dialog mellan intressenter kring hållbar samhällsutveckling. Aktörerna ska kunna verka för och understödja högre utbildning och forskning samt skapa förutsättning för arbetstillfällen och projekt där ny teknik och nya metoder för långsiktig hållbar stadsutveckling kommer att användas.

– Nu tar vi Barkarby Science från idé till genomförande i ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun. Det är också otroligt glädjande att Södertörns högskola har valt att samarbeta med Barkarby Science när vi nu tillsammans med några av branschens största aktörer utvecklar – och ger möjlighet att tillämpa – framtidens lösningar inom stadsbyggnad, mobilitet och smarta energilösningar, säger kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Claes Thunblad (S).

Ärendet om bildande av Barkarby Science beslutas på kommunstyrelsen i Järfälla den 4 december och därefter i kommunfullmäktige den 18 december.