Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution, Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution och Suraya Nekzada, projektledare Vattenfall, inviger den nya fördelningsstationen i Järfälla.

Idag inviger Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution en ny regionnäts- samt fördelningsstation i Barkarby. Stationen har en avgörande betydelse för Järfälla kommuns fortsatta tillväxt och utveckling, och är av särskild betydelse för ut­byggnaden av Barkarby­staden.

Järfälla kommuns höga ambition med tusentals nya bostäder och arbets­platser förutsätter en utbyggnad av infrastrukturen och en säkrad elförsörjning. Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution tar därför gemensamt ansvar för kommunen och norra huvudstad­sregionen genom upp­förandet av en helt ny regionnät­station samt fördelnings­station i Barkarby.

Med den här nya fördelningsstationen på plats kan vi fortsätta att tillmötesgå Järfälla kommuns höga tillväxttakt och planer för kommande år

Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution

De två stations­byggnaderna möjliggör om­koppling av el från det regionala till det lokala elnätet och är ett tydligt bevis på de stora satsningar som både Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution gör i regionen för att mildra kapacitets­bristen i elnäten.

− Med den här nya fördelnings­stationen på plats kan vi fortsätta att tillmötesgå Järfälla kommuns höga tillväxttakt och planer för kommande år, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution

− Vi är stolta över att med den här nya moderna regionnä­tstationen kunna säker­ställa en trygg och leverans­säker el­försörjning i Järfälla kommun, säger Annika Viklund, vd Vattenfall Eldistribution AB.

Järfälla kommun är en av Stockholms­regionens snabbast växande kommuner vilket ställer höga krav på samtliga infrastruktur­ägare i området.

− För att fortsätta utveckla en ny regional och hållbar stads­kärna enligt vårt åtagande i Stockholms­överenskommelsen är det avgörande att vi säkrar infrastrukturen för elförsörjning i Järfälla. 

− Det är viktigt för oss att vi har ett nära och bra samarbete med alla samhälls­byggare och jag är glad att vi idag tillsammans med Vattenfall och E.ON inviger den här stationen i Barkarby, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Vattenfall Eldistribution har uppfört ett nytt 145 kV GIS-ställverk. E.ON Energidistribution har i direkt anslutning byggt ny transformering och en 10 kilovolts fördelningsstation. Båda byggnaderna är uppförda i modern gestaltning med en fasad av lärkträ. Placeringen av stationen är söder om Norrviksvägen i den sydöstra delen av Barkarbyfältet.

För ytterligare information kontakta 

Vattenfall Eldistribution AB
Mikael Björnér
0730-54 82 29
mikael.bjorner@vattenfall.com

E.ON Sverige
Lena Berglund
0730-85 96 75
lena.berglund@eon.se