Nyhet | Ny lånemodell ska uppmuntra energieffektivisering av fastigheter - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Ny lånemodell ska uppmuntra energieffektivisering av fastigheter

Som ett led i att uppfylla EUs energi- och klimatmål utvecklar den Europeiska banksektorn, tillsammans med E.ON, ett nytt lånekoncept som vänder sig till fastighetsägare i Europa och uppmuntrar dem att energieffektivisera sina fastigheter.

Publicerat 15 februari 2018
Publicerat av E.ON Energilösningar

Initiativet kommer från EUs Energi Union, vars agenda lyfter fram energi- och resurseffektivitet som centrala byggstenar för att kunna uppfylla EUs energi- och klimatmål. Byggnader står idag för 40 % av den totala energianvändningen och 36 % av CO2 utsläppen inom EU. Genom att öka energieffektiviteten i befintliga byggnader skulle man kunna reducera energianvändningen med 5-6 % och minska CO2 utläppen med 5%.

Genom tillgång till enkel och prisvärd finansiering vid energieffektivisering av fastigheter hoppas initiativet leda till att ytterligare stimulera kunder att förbättra sina fastigheters isolering, byta ut gamla värmesystem och öka energioberoendet genom att investera i solpaneler tillsammans med batterier eller virtuell lagring.

Initiativet, som drivs i det så kallade EeMAP projektet, stöds av EU Kommissionen med ambitionen att utveckla en standardiserad möjlighet till belåning för energieffektivsering. E.ON är det enda Europeiska energiföretaget som är del av projektet, i vilket även stora banker och fastighetsbranschen ingår. En pilotfas av EeMAP kommer att starta den 14 juni 2018.

eon.com kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet.