Nyhet | Ny teknik minskar behov av växthusgas - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Ny teknik minskar behov av växthusgas

För att isolera och bryta strömmen vid höga spänningar i elnätet används idag gasen SF6 som är en stark växthusgas. Men snart kan växthusgasen som används i elnätstationer vara ett minne blott. Schneider Electric lanserar en lösning med trycksatt filtrerad luft som isolerar lika bra.

Uppdaterat 10 maj 2019
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

De höga spänningsnivåerna i en nätstation måste hanteras på ett eller annat sätt. Historiskt har man använt SF6-gas som, tack vare sin goda isolerförmåga, ger kompakta och driftsäkra lösningar, alternativt öppna luftisolerade lösningar som kräver mer utrymme och med lägre grad av driftsäkerhet.

Då SF6-gasen har en kraftig växthuspåverkan har många elnätsbolag haft ett svårt val mellan teknikerna, avseende driftsäkerhet och miljö.

Försök har gjorts för att hitta alternativ, men utan att nå samma prestanda som SF6-gasen. Förrän nu.

I ett globalt pilotprojekt, det första i sitt slag i världen, har Schneider Electric utvecklat en lastfrånskiljare* som använder filtrerad luft och som är anpassad för installation i nätstationer för mellanspänning.

Lastfrånskiljarna har, i samarbete med KL Industri, byggts in i en ny nätstation som levererats till E.ONs elnät i Norrköping och resultaten visar att trycksatt filtrerad luft fungerar precis lika bra som växthusgasen SF6.

– Det här är en väldigt spännande utveckling som i förlängningen kan innebära att vi ersätter SF6-gasen i hundratals nätstationer i Sverige, säger Kim Sunnerberg, tekniskt ansvarig för nätstationer på E.ON i Sverige.

De nya lastfrånskiljarna har också samma storlek som de befintliga, vilket innebär att nätstationen inte behöver byggas om.

– Lanseringen är ett stort utvecklingssteg som kommer att innebära stora framsteg vad gäller klimatpåverkan och driftsäkerhet för elnätsbolag i hela världen, säger Fredrik Handfast, marknadschef på Schneider Electric i Sverige.

*En lastfrånskiljare används för att bryta och sluta strömmen i elnätet.