Upptäcker avvikelser och sparar energi – Trender & larm - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Upptäcker avvikelser och sparar energi – Trender & larm

Insikt om förbrukning kan leda till smartare energianvändning och data kan vara ett bra verktyg på resan mot ett förnybart Sverige. Mina sidor Företags nya tjänst Trender & larm använder sig av befintlig data från era anläggningar – men gör den än mer användbar.

Uppdaterat 22 januari 2016
Publicerat av E.ON Försäljning

Jenny Lonefalk, ansvarig för Mina sidor Företag:

– Med Trender & larm kan ni snabbt få en överblick över vilka anläggningar som avviker i sina förbrukningsmönster. På så sätt blir det möjligt att upptäcka förändringar tidigt, redan när kostnaderna börjar sticka iväg, istället för när månadsfakturan kommer.

Trender & larm via mejl

Genom att löpande jämföra pågående månads energiförbrukning mot motsvarande period föregående år kan systemet sortera och lista de anläggningar som avviker mest. Det går också att ställa in larm utifrån en egenvald gräns, till exempel när en anläggning överskrider 20 procent energiförbrukning jämfört med föregående år eller om måltalet för en viss period inte uppnås. Larmet genererar en notis som skickas via mejl.

Fördelar på flera nivåer

– För den som har många anläggningar är det tidsödande att analysera allt och hålla sig à jour med förändringar. Även om det är svårt att veta exakt av vilken anledning avvikelser uppstår är avvikelser ofta indikation på fel eller annan brist, säger Karsten Brynell, produktutvecklare för Mina sidor Företag.

Den nya tjänsten Trender & larm jobbar alltså på två plan, dels genom att fånga upp avvikelser för att snabbt kunna agera på dem och dels genom att långsiktigt hjälpa till med målstyrning av energibesparing. Trender & larm sparar tid och energi. Man kan säga att helheten förbättras genom översikt över detaljerna.

– Alla verktyg som ger en bild av och gör det enklare att använda mindre energi leder i riktningen mot ett mer hållbart samhälle. Och det är ju det som är grejen, säger Jenny Lonefalk.

Är ni intresserade av att veta mer om Trender & larm? Fyll i en intresseanmälan eller kontakta din kundansvarige.