E.ON storsatsar på fordonsgas norr om Stockholm - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

E.ON storsatsar på fordonsgas norr om Stockholm

Före midsommar 2016 kommer E.ON att ha byggt och driftsatt fyra nya publika tankställen för fordonsgas norr om Stockholm. Orterna som berörs är Uppsala, Norrtälje, Enköping och Järfälla. Dessutom byggs en tankdepå i Upplands Bro i anslutning till RagnSells återvinnings-anläggning i Högbytorp.

Uppdaterat 12 januari 2016

Sedan 2010 har E.ON öppnat nio tankställen i Stockholms-regionen. Den senaste i Huddinge som energiminister Ibrahim Baylan invigde i mars i år. E.ONs befintliga tankställen ligger framför allt centralt eller söder om Stockholm. Nu blir det en expansion i och kring de norra delarna av Stockholms-regionen.

- Vi märker en ökad efterfrågan på biogas i och kring Stockholms-regionen, och därför investerar vi nu 75 miljoner kronor på en fortsatt utbyggnad av tankställen för fordonsgas, förklarar Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.

Helt nyligen offentliggjordes ett samarbete mellan E.ON och RagnSells om att tillsammans utveckla och erbjuda framtidens kretsloppslösningar för att både producera energi och att återvinna material.

- Kommuner och landsting runt om i Sverige är angelägna om att klara sina klimatmål. Allt fler ser fördelarna med att samla in och leverera lokalt avfall för biogasproduktion, och samtidigt ställa om sina fordonsflottor till gasbilar. Biogasen bidrar därmed inte bara till att minska klimatpåverkan utan också till att sluta kretsloppen, säger Jonas Abrahamsson.

Järfälla är en av de kommuner som ingått ett samarbetsavtal med E.ON när det gäller kretsloppslösningar med återvinning av avfall som omvandlas till biogas för hållbara transporter.

- Miljö- och klimatfrågan är högt prioriterad i Järfälla och därför är samarbetsavtalet mellan Järfälla kommun och E.ON viktigt. Vi måste påskynda omställningen mot hållbara transporter och öka användandet av fossilfria drivmedel, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Projektering av tankställena påbörjas med omedelbar verkan. I början på nästa år förväntas tankställena i Uppsala och Järfälla att stå färdiga, medan tankställena i Enköping och Norrtälje levereras framåt sommaren.

Fordonsgasen i Sverige får en allt större inblandning av biogas. Enligt ett branschindex består mixen nu av 73 procent biogas.

- Sverige har alla möjligheter att bli ett internationellt föredöme även inom hållbara transporter. Men för att kunna realisera visionen om en fossiloberoende fordonsflotta inom överskådlig tid, krävs det en nationell kraftsamling med konkreta och långsiktiga styrmedel. Det måste helt enkelt finnas ett belöningssystem för de som väljer fordon och drivmedel som är bra för miljön, avslutar Jonas Abrahamsson.