Nyhet | Nyhamnen ny adress för E.ON i Malmö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Nyhamnen ny adress för E.ON i Malmö

År 2021 flyttar E.ON in i nya miljöcertifierade lokaler i Nyhamnen i Malmö. Flytten innebär en effektivisering av verksamheten på en mindre kontorsyta än i dagsläget.

Uppdaterat 8 mars 2018

– Det har blivit alltmer tydligt att vi behöver hitta en ny gemensam kontorsfastighet som tydligare bidrar till vår verksamhet, som speglar vår kultur och varumärke och som stärker oss som en attraktiv arbetsgivare, säger Marc Hoffmann, Sverigechef för E.ON.

Det nya gemensamma huset innebär att den sammanlagda kontorsytan i Malmö minskar med cirka hälften och hela företagets arbetssätt kommer att förändras med ett flexibelt och aktivitetsbaserat kontor.

– Det har varit en intensiv process under hösten där vi har utvärderat olika alternativ, och även haft en bra och nära dialog med Malmö stad. Vi har nu beslutat att hyra våra framtida lokaler, och tillsammans med Castellum, utveckla och bygga ett nytt kontorshus för E.ONs nordiska huvudkontor. Castellum är en fastighetsutvecklare med stort hållbarhetsfokus och de är också engagerade i att skapa ett hus som är ett hållbart föredöme, säger Marc Hoffmann.

Den nya byggnaden ska certifieras enligt den så kallat The WELL Building Standard® som både ställer höga krav på hållbarhet i byggnadsledet och inkluderar människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

Nu fortsätter arbetet med att tillsammans med Castellum projektera bygget av huset i detalj. Enligt nuvarande tidplan ska huset stå färdigt för inflyttning under 2021.