Norrköping Light Festival med ljusinstallation på Bråvallaverkets skorsten
Norrköping Light Festival med ljusinstallation på Bråvallaverkets skorsten