Överväldigande intresse för solceller

Nu är högsäsongen för att producera solel här och intresset för att installera solceller har ökat dramatiskt. Det visar E.ONs siffror för första halvåret 2019.

– Det har varit ett väldigt högt tryck och under våren har vi fått göra extra insatser för att tillgodose våra kunders önskemål att få ansluta sina solceller till elnätet, säger Katarina Jarring, chef för Lokalnät Anslutningar & Service på E.ON.

Under första halvåret fick E.ON in drygt 2 600 förfrågningar om att ansluta solel. Det är nästan dubbelt så många som under samma period 2018 då antalet var 1 315 ärenden.

Vid sidan av de många privata hushåll som har velat producera solel, installerade E.ON också en rad storskaliga solcellsanläggningar under våren. Till exempel till ICA Falkenberg, Bara Mineraler och till den skånska grönsaksproducenten Åhus Grönt, som är på väg att installera den största solcellsanläggning E.ON hittills byggt i Sverige. En anläggning på 3 300 kvadratmeter.

Prisutvecklingen på solceller den senaste tiden har gjort att det är ekonomiskt mycket lönsamt att satsa på produkten.

– Förutom att vilja ha förnybar energi tilltalas också allt fler av tanken på att vara delvis självförsörjande, åtminstone under årets soligare hälft och till och med kunna sälja överskottsel till nätet, säger Katarina Jarring.