Foto: Jonas Löwgren

Elleveransen till kunderna förbättras och kapaciteten ökar när elnätstationen i Mörbylånga byggs om.

Området på södra Öland har under de senaste åren drabbats av flera strömavbrott och det vill E.ON ändra på. Den 3 juni påbörjas arbetet med att förnya elnätstationen som ligger öster om Mörbylånga. Arbetet kommer att ta drygt ett år, vilket innebär ökad byggaktivitet i området under perioder.

– Det är glädjande att kunna göra den här investeringen som nu möjliggör att våra kunder i Mörbylånga kommun får en säker leverans av el, säger Carl Sahlén som projektleder arbetet från E.ON.

Även säkerheten för personalen som jobbar i fördelningsstationen förbättras tack vare investeringen om cirka 20 miljoner kronor.