Nyheter | Positivt lokalt intresse för Högbytorp-projektet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Positivt lokalt intresse för Högbytorp-projektet

För att öka den lokala kännedomen om projektet Framtidens Kretsloppsanläggning i Högbytorp arrangerade E.ON två informationsträffar i Upplands-Bro i Juni. Upplägget bestod av stationer där de närboende kunde få svar på sina frågor och funderingar kring projektet.

Uppdaterat 23 augusti 2016
Publicerat av E.ON Värme

Inför bygglovsansökningarna för 'Framtidens kretsloppsanläggning' i Högbytorp i Upplands-Bro i norra Stockholm, arrangerades två informationskvällar för allmänheten i början på juni. Ett fyrtiotal nyfikna närboende besökte informationsmötena och fick svar på sina frågor och funderingar. Även företrädare för den politiska ledningen i kommunen och flera tjänstemän medverkade och svarade på frågor under de båda kvällarna.

Vid fem olika stationer fick de intresserade närboende information om projektets olika delar. Vid stationen om fjärrvärmeledningen handlade frågorna framförallt om dragningen av ledningen och hur man ska gå till väga vid Stäket-sundet. Projektledarna på kraftvärmestationen fick bland annat besvara frågor om hur mycket av bränslet som kan komma från kommunen och vad som behöver importeras. Möjligheten att tanka fordonsgas i kommunen framöver och skillnaden mellan en gasbil och en dieselbil ställdes vid stationen för biogasanläggningen. Vid stationen för Broporten var den mest ställda frågan om investeringsbeslutet för anläggningen i sig.

Ragn-Sells medverkade med en egen station och fick framförallt frågan om vad som händer med askorna och hur transportköerna till och från anläggningen kan minska med ny infart till Högbytorp.

En sammanställning av de utvärderingsblanketter som lämnats in visade att besökarna var genomgående nöjda med informationen och upplägget på mötet. Några kommentarer som lämnades var, "intressant", "Hoppas att investeringen blir av" och "lycka till med projektet". Det var även flera som efterfrågade uppföljningsmöten med mer information under projektets gång.

Sammantaget är bilden att de närboende är positivt intresserade av anläggningen och dess möjlighet för kommunens näringsliv och tillväxt.