Premiär för E.ON-värme i tunnelbanan

För första gången i E.ON Sveriges historia kommer fjärrvärme att anslutas till tunnelbanan i Stockholm. Detta med anledning av att Region Stockholm förlänger tunnelbanans blåa linje från Akalla till den nya slutstationen Barkarby. Fjärrvärmen kommer från Högbytorp så klart.

Erik Pettersson, affärsingenjör på E.ON, vid fjärrvärmeledningar till Stockholms tunnelbana.
Erik Pettersson, affärsingenjör på E.ON, vid fjärrvärmeledningar till Stockholms tunnelbana.

Utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholmsregionen är ett väldigt tydligt tecken på att Stockholm växer med fler bostads- och företagsområden. I nordvästra delarna av länet pågår nu arbetet med att förlänga den blå linjen från Akalla till Järfälla kommun - där det just nu byggs och planeras för närmare 30 000 bostäder, arbetsplatser, butiker och service.

Ända sedan 2019 har vi haft en mycket god och konstruktiv dialog med kunden vilket nu lett fram till att alla de fyra nya t-baneuppgångarna kommer använda fjärrvärme som energilösning för både uppvärmning och för tappvarmvatten.

Erik Pettersson, affärsingenjör på E.ON

Längs med den nya blåa linjen kommer två helt nya stationer att uppföras; Barkarbystaden samt Barkarby. Och här ansluts nu alltså fjärrvärme från E.ONs kraftvärmeanläggning i Högbytorp. En E.ON-uppvärmd t-bana är en premiär i sig i E.ON Sveriges historia.

— Ända sedan 2019 har vi haft en mycket god och konstruktiv dialog med kunden vilket nu lett fram till att alla de fyra nya t-baneuppgångarna kommer använda fjärrvärme som energilösning för både uppvärmning och för tappvarmvatten, berättar affärsingenjör Erik Pettersson.

— Och tack vare vår kraftvärmeanläggning i Högbytorp blir den levererade fjärrvärmen dessutom lokalt återvunnen då Järfällas hushåll bidrar med sitt avfall, påpekar Erik.  

De nya stationerna kommer vardera ha två uppgångar. Vid Barkarby station byggs en uppgång mot Mälarbanan och den andra mot Veddesta-området. För uppgången mot Mälarbanan är nyanslutningsavtalet redan tecknat och inom kort beräknas avtal tecknas även för de tre andra uppgångarna.

Byggvärme från fjärrvärmenätet förväntas användas från 2023 fram till driftstarten av tunnelbanan vilken beräknas bli år 2026 då den ordinarie leveransen kommer igång.