Nyhet | Pressträff för Högbytorp, vår 2,5 miljarders investering i Stockholm - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Pressträff för Högbytorp, vår 2,5 miljarders investering i Stockholm

Publicerat 11 april 2017
Publicerat av E.ON Värme

– Jordens resurser är hårt ansträngda, inledde Karsten Wildberger sitt tal. För att de ska räcka till planetens växande befolkning, behöver vi tänka hållbart. Allt som produceras måste användas flera gånger och helst ska inget gå till spillo. Cirkulär ekonomi – det är vad kretsloppsanläggningen i Högbytorp handlar om.

Stockholm, där Högbytorp ligger, är Europas snabbast växande storstadsregion. Sedan år 2000 har befolkningen i länet vuxit med drygt 400 000 personer och om fem år förväntas Stockholms län ha mer än 2,5 miljoner invånare. Den snabba tillväxten skapar möjligheter, men innebär också stora utmaningar. Efterfrågan på bostäder, energi och infrastruktur ökar snabbt och för att möta behoven behövs nya, smarta lösningar.

– Med kretsloppsanläggningen i Högbytorp är vi med och bidrar till en hållbar tillväxt i Sveriges mest expansiva region genom att förse invånarna med värme, el och biogas från återvunnen energi, fortsatte Karsten Wildberger. I Högbytorp bygger vi ett kretsloppssystem som förvandlar det som ingen vill ha, till något som alla behöver – energi – helt i enlighet med den cirkulära ekonomins principer.

Nästa steg mot ett hållbart samhälle

Förutom en kraftvärmeanläggning och en biogasanläggning ingår även byggandet av en 23 kilometer lång transitledning i projektet. Transitledningen bygger samman E.ONs mindre fjärrvärmenät i nordvästra Stockholm och gör det möjligt att transportera fjärrvärme från Högbytorp till befintliga och nya kunder, till exempel Barkarbystaden – ett av Sveriges största byggprojekt. Det nya, sammanhängande nätet utrustas med teknik för att bli en del av nästa generations fjärrvärme, som inte bara kan leverera värme utan också ta emot värme från kunder som producerar eller återvinner energi själva. På så vis kan vi tillsammans hushålla med våra gemensamma resurser.

– E.ONs globala strategi är att arbeta med energilösningar utifrån lokala förutsättningar, sa Karsten Wildberger. I den omställning som vi befinner oss i, tror vi att det är så vi tillvaratar samhällets resurser bäst. Genom att kombinera vår mångåriga energikompetens med digitalisering och styrning, driver vi om omställningen mot ett verkligt hållbart samhälle. Och den här dagen markerar nästa steg i den utvecklingen!