Nyhet | Så kan ditt företag skaffa en tydlig miljöprofil - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Så kan ditt företag skaffa en tydlig miljöprofil

En tydlig miljöprofil är i dag ett måste för ett företag som vill vara konkurrenskraftigt. Det behöver inte vara en stor affär att skaffa en förnybar profilering. Något så enkelt som att skriva om elavtalet kan göra stor skillnad.

Uppdaterat 31 maj 2017
Publicerat av E.ON Försäljning

– Vi märker att företag, precis som privatpersoner, blir allt mer angelägna om miljön, säger Elin Timander, gruppchef företagsrådgivning på E.ON. Det kan handla om allt ifrån att välja en digital faktura istället för pappersfaktura, till ett mer omfattande miljöval.

Den företagsrådgivning vi erbjuder kan ge svar på både mindre och mer omfattande frågor gällande företagets förbrukning och elbehov.

Var med och driv efterfrågan

Något som Elin Timander gärna lyfter är att alla kan ta ett 100 procent förnybart kliv – bara genom att se över sitt elavtal.

– Många företag har någon form av miljöpolicy eller certifiering som innebär att de ska välja den bästa lösningen för miljön i alla val de gör. Då kan man till exempel se över sitt elavtal och skriva om det så att 100 procent av elen kommer från exempelvis solkraft, säger Elin.

Våra rådgivare tittar då på företagets elförbrukning och gör en behovsanalys. Förbrukar företaget 300 000 kilowattimmar per år så köper vi in 300 000 kilowattimmar solenergi. På så vis är företaget med och driver efterfrågan.

Genom att investera i solenergi bidrar företaget även till utvecklingen av förnybara energikällor.

Visa ert miljöengagemang

Ytterligare en effekt av att se över elavtalet är en tydligare miljöprofilering. Det kan väga tungt mot både kunder och samarbetspartners. Väljer man att skriva ett miljöavtal med oss får man också ett intyg att rama in på kontoret eller i lobbyn, eller att lägga som banner på hemsidan. Då visar man tydligt sin miljömedvetenhet. Det är en viktig profileringsfråga.

Möjligheten att välja solenergi är en relativt ny företeelse. Vi på E.ON har erbjudit den i ett drygt år, men trenden är redan är tydlig.

– Det är verkligen på uppgång och jag ser inte att det skulle bli mindre populärt. Tvärtom. Vi säljer ju även solcellspaket, där vi installerar solceller till företag, och det tror jag verkligen är framtiden. Många tycker också att det är status med solceller, i kombination med sitt miljötänk.