Så kan solen kyla ned huset på sommaren

Tekniken i hemmet kommunicerar i allt större utsträckning med varandra. Med E.ON Home-appen kan man enkelt koppla ihop och styra alla smarta lösningar i hemmet. I vissa fall kan det faktiskt bidra till en mer hållbar livsstil. Ett exempel är en smartare energianvändning, med hjälp av solceller och en luft-luftvärmepump.

Person öppnar upp gardiner

– En luft-luftvärmepump kan bistå med både värme och kyla. Ju mer solen gassar, desto mer energi producerar dina solceller. En del av den energin kan direkt användas till att låta din värmepump svalka dig, säger David Sätterman, Head of New Solutions på E.ON.

Under hösten och våren när det är lite svalare fortsätter solcellerna och värmepumpen att arbeta tillsammans och bidrar med värme.

– Man blir periodvis mer självförsörjande, vilket är fördelaktigt ekonomiskt men också ur en klimatsynpunkt. Du behöver inte köpa lika mycket el och den el du producerar är 100 procent förnybar. Producerar du mer el än du gör av med, kan du sälja tillbaka den och bidrar då till helt ny förnybar energi i elnätet.

Värm upp poolen

David Sätterman ger även fler exempel på hur man kan skapa sitt eget ekosystem med hjälp av solenergin från hustaket.

– Har du en pool kan du även använda solcellerna till att värma upp vattnet med en luft-vattenvärmepump.

E.ON har installerat solceller i över 20 år och kan erbjuda skräddarsydda helhetslösningar som passar just dina behov.