Det råder en stark elektrifiering i samhället. Elbilar och nybyggnationer av bostäder för privatpersoner och en större efterfrågan hos industrierna.

För att undvika en begränsad kapacitet i elnätet har vi på E.ON tagit fram en digital handelsplats som erbjuder flexibilitet i elnätet.

Det här kan vara en viktig pusselbit för att lösa utmaningen kring kapacitetsfrågan i elnätet

Christoffer Isendahl, E.ON Energidistribution

Elförsörjningsbehovet växer

Elförsörjningsbehovet har vuxit explosionsartat under de senaste åren. Dessutom kräver omställningen till förnybar och väderberoende elproduktion större flexibilitet. Ibland kommer det att produceras mycket el, när det blåser och solen skiner – ibland mindre när förutsättningarna är de motsatta.

En lösning för den här utmaningen är att investera och bygga ut elnätet, och det är ett arbete som pågår hela tiden – men som också tar lång tid.

Digital handelsplats 

Därför har vi tagit fram en ny teknisk lösning som ett komplement för att minska kapacitetsutmaningarna. Lösningen är ett nytt system i form av en digital handelsplats för elnätskapacitet. Kunder som är anslutna i ett område där det för tillfället råder kapacitetsbrist kan istället välja att minska sin förbrukning och sälja den kapaciteten på handelsplatsen. 

Lösningen går under namnet SWITCH och nyckelordet är flexibilitet.

– SWITCH är som en delad ekonomi, och tjänsten som erbjuds är ”utrymme i elnätet vid en viss tidpunkt”, säger Christoffer.

Fördelar

  • Sälja sin elkapacitet Kunderna får möjligheten att sälja sin elkapacitet och få betalt för den.

  • Bidra till ett flexibelt elsystem I förlängningen kan det innebära att man får ta del av den frigjorda kapaciteten i elnätet

  • Bidra till hållbarare samhälle När elektrifieringen av samhället ökar bidrar du till ett mer hållbart samhälle genom energiomställningen.

– Det här kan vara en viktig pusselbit för att lösa utmaningen kring kapacitetsfrågan i elnätet, i takt med att samhället förväntar sig att elektriciteten finns där och fungerar som den ska, avslutar Christoffer Isendahl.

Kvinna vid dator på kontor

SWITCH

SWITCH är ett digitalt verktyg för att möjliggöra energiomställningen.