Så säger experten om framtidens energilagring

För att ställa om till en hållbar elproduktion med förnybara källor behöver vi kunna lagra den el som produceras under dagen, när solen skiner och vinden blåser. Solcellsbatterier gör det möjligt att lagra överskottet och på så vis kan du använda den egenproducerade elen när solen gått ned.

Solceller på tak sommarstuga

– Vi ser att det behovet kommer bli allt större framöver. Det finns redan i dag batterilösningar som bidrar till att öka självförsörjandegraden hos hushåll och vi tror att det är framtiden, säger David Sätterman, Head of New Solutions på E.ON.

Måste använda elen smartare

Behovet av el kommer bli allt större i framtiden. E.ON arbetar aktivt med att säkra upp elförsörjningen för framtiden.

– Vi försörjer i dag våra kunder med energilösningar, så som solceller, värmepumpar och laddboxar till bilen. Men solcellerna möjliggör inte endast elproduktion för egen användning utan man kan också dela med sig av sin egenproducerade el. Där bidrar vi genom att se till att det fungerar sömlöst och att elen kommer ut på elnätet.

Kan en elbil fungera som ett externt batteri till huset?

– Absolut, tekniken finns. Men det behövs mer forskning på hur batteriets livslängd påverkas av att laddcyklerna ökar. Där driver biltillverkarna forskningen framåt och det ska bli spännande att följa, avslutar David Sätterman.

Fem fördelar med solcellsbatteri

Det finns flera fördelar med att kombinera solceller med ett solcellsbatteri. Här listar vi de viktigaste.

Se hur mycket du sparar med solceller och få fri offert

Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter. Där kan du även enkelt kontakta oss för att få fri offert på solceller.