Nyheter | Nya steg mot hållbara transporter - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

En ny väg för framtidens företagstransporter

Transportsektorn drivs fortfarande i hög grad av fossila bränslen. Men nu kan verklig förändring äntligen vara på gång. Vi har tre laddlösningar för företag redo för dig. Blir 2017 året då ditt företag tar nya steg mot hållbara transporter?

Uppdaterat 28 december 2016

I Sverige är transportsektorn den totalt sett största enskilda utsläppskällan för klimatgaser, med cirka 30 procent av de nationella utsläppen. Det finns ett nationellt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, men jämfört med andra sektorer, är transporter extremt beroende av fossila bränslen.  För att skapa förändring krävs det energieffektivare fordon, att flytande drivmedel ersätts med biodrivmedel, samt att användningen av elfordon underlättas.

Nu verkar det som att verklig förändring äntligen kan vara på gång. Elbilar börjar bli ett allt vanligare inslag i trafikbilden och antalet laddbara bilar i Sverige är nu uppe i nästan 27 000. För fyra år sedan var de inte ens 2 000 och marknadstillväxten år 2015 var mer än 90 procent.

Kör på el – tre laddlösningar för företaget

Vi har tre laddlösningar redo för ditt företag. Välj det som passar bäst utefter ditt företags behov. Våra tre paket innehåller allt från hårdvara och installation till abonnemang och tjänster.

Läs mer om laddlösningarna LADDA mycket, LADDA mer och LADDA mest

Vi bygger en ny infrastruktur i rasande fart

Infrastrukturen för laddning och biogastankning byggs ut i snabb takt. Idag finns cirka 1 800 laddpunkter i Sverige. Vi bygger stationer längs stora vägar så att elbilar kan ta sig från Malmö upp till både Göteborg och Stockholm. Längs dessa "transportkorridorer" installeras snabbladdare som laddar en elbil på 15-30 minuter. Med ekonomiskt stöd från Klimatklivet bygger vi även cirka 130 nya laddstationer i Skåne. Målet är att ha samtliga nya laddningsstationer på plats i början av 2019. Inom biogas är E.ON sedan länge Sveriges ledande aktör med 70 tankstationer.