Foto: Anna-Karin Sitter

Snöovädret av klass 3 som i början av veckan drog in över Västernorrland och Jämtland orsakade omfattande strömavbrott i området.

Trots mycket stora snömängder och dålig framkomlighet har vi tillsammans med vår entreprenör nu lyckats återställa elen till den stora merparten av våra kunder. Ett antal reservelverk har placerats ut för att ge strömmen tillbaka till vissa kunder i väntan på felavhjälpningen ska slutföras.

Under de senaste fyra dygnen har totalt 12 000 kunder berörts av strömavbrotten. E.ON har kallat in extra servicetekniker och skogsröjare från andra delar av landet. Arbetet fortsätter nu med full styrka för att ta bort de omkring 1 000 träd som fortfarande ligger på ledningarna.

Under fredagen har fyra helikoptrar besiktigat ledningarna och med hjälp av gripklo och sågklinga bistått i att ta bort träd. Vi fortsätter att reparera återstående fel så snabbt vi kan med hänsyn till fältpersonalens säkerhet.

Snöröjning i Uddefors. Foto: Anna-Karin Sitter
Snöröjning i Uddefors. Foto: Anna-Karin Sitter