Nyhet | Solceller bildar unikt ekosystem av fastigheter - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Solceller bildar unikt ekosystem av fastigheter

Trenden är tydlig. Solceller installeras just nu på fler svenska tak än någonsin tidigare. Och fastighetsbolaget Vasakronan, i samarbete med E.ON, vill ligga i absolut framkant.

Uppdaterat 9 juni 2017
Publicerat av E.ON Försäljning

Det senaste exemplet i Vasakronans förnybara energisatsning finns på takåsarna i Uppsala Science Park.

Ett fastighetskluster på Dag Hammarskjölds väg håller på att knytas samman i ett solcellsdrivet ekosystem.

– Vi knyter ihop fyra byggnader med varandra. De har alla solceller på taken, men den vi just nu installerar innebär den sista pusselbiten – här kommer den likström som genereras från solcellerna gå rakt ut i likströmsnätet.

Detta innebär att Vasakronan kommer kunna flytta både energi och effekt mellan husen – och på så vis jämna ut över- och underskott.

”Utvecklingen går snabbt”

Vasakronan startade tidigt med solceller. Redan i slutet av 1990-talet installerades fem anläggningar och i slutet av 2016 fanns det närmare 40 stycken. Och enligt Ulf Näslund finns inget stopp i sikte.

– Just nu har vi 38 anläggningar i drift runt om i landet, och målsättningen innan året är slut är 50. Det skulle innebära att en tredjedel av våra fastigheter har solceller.

Fördelarna med solceller är många. I Vasakronans fastigheter kommer i regel 10 till 15 procent av fastighetselen från solkraft i de byggnader som har solceller installerade. Och den elen är helt koldioxidfri. Solceller är en viktig del i Vasakronans hållbarhetsarbete.

Den egenproducerade solenergin används till bland annat belysning och till hissar. Vasakronans långsiktiga mål är att fastigheterna en dag ska vara helt självförsörjande på energi.

– Utvecklingen av både teknik och material går snabbt, solceller kommer säkert att integreras i byggmaterial framöver. De flesta tak är ju dessutom helt outnyttjade idag, så solceller är ett perfekt sätt för oss att ta tillvara på den potential som finns. Jag tror att vi kan räkna med att solpaneler kommer att finnas i någon form på alla fastigheter i framtiden, säger Nicklas Walldan, teknikchef på Vasakronan.

Ser en ökad efterfrågan

Han berättar vidare att förnybar energi, och just solceller, blivit något av en hygienfaktor för många av Vasakronans kunder.

– Vi har börjat se en ökad efterfrågan av solceller hos våra hyresgäster. I Uppsala ingick nyligen solceller som en del i en hyresförhandling där hyresgästerna var beredda att förlänga sitt kontrakt om de fick solceller installerade, säger Ulf Näslund.

Många av Vasakronans installationer runt om i landet har skett i samarbete med E.ON, och Ulf Näslund understryker vikten av en skicklig leverantör.

För det nybyggda ekosystemet i Uppsala ser han just nu fram emot sommarmånaderna.

– Då kommer vi nå en bra täckning endast med solenergi – även om det inte blir 100 procent. På vintern blir det självklart mindre, men på årsbasis kommer vi generera mellan 10 och 15 procent av elbehovet på egen hand. Det är en betydande del, säger han.