Solen är het - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Solen är het

När ni listar saker som gör att företaget lämnar ett klimatavtryck efter sig, hamnar antagligen energianvändningen högt på listan. Alla fossila inslag trycker upp utsläppen av koldioxid.

Uppdaterat 23 mars 2016
Publicerat av E.ON Försäljning

En satsning är att gå över till el från förnybara energikällor. Det är lätt gjort. Vi erbjuder nu framtidens energi - solkraft. Genom att välja el producerad av solenergi är ditt företag med på resan mot ett förnybart Sverige. Miljövalet stärker er miljöprofil.

Framtidens energi

Solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning, tusen gånger om. Inte konstigt då att globala investeringar i solkraft har ökat med otroliga 900 procent de senaste tio åren. Och det är bara början. Flera spännande innovationsprojekt pågår just nu för att hitta ännu bättre sätt att ta till vara på solens energi.

Så här funkar miljövalet

Vår förnybara el från solkraft kommer från ett flertal producenter runt om i Europa. Företag och privatpersoner som investerat i solceller säljer sina ursprungsgarantier vidare. Det är dessa garantier vi köper och förmedlar rätten till.

När ni tecknar ett elavtal med solkraft annullerar vi ursprungsgarantier motsvarande den mängd el ni köper. Det öronmärker produktionen av förnybar el från solkraft för er räkning. Kontrollen är minutiös. Ni kan vara säkra på att hela den volym el som ni använder produceras koldioxidfritt i en solcell. Klimatavtrycket minskar tydligt.

Bli uppmärksammad

Med solkraft får ni ett intyg som visar ert val. Sätt upp det väl synligt för anställda och kunder! När ni går i täten ska det märkas.