Nyheter | Spännande utmaningar när elnätet är litet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Spännande utmaningar när elnätet är litet

På Åstön utanför Timrå, pågår just nu planeringen av E.ONs utvecklingsprojekt Lokala Energisystem, ett för Sverige helt unikt projekt kring lokal elförsörjning. Projektet går ut på att skapa smarta elnät, där lokala, avgränsade områden blir självförsörjande med förnybar el, friställt från det nationella elnätet. Tanken är att förnybara energikällor ska kunna utnyttjas bättre samtidigt som energin används på ett smartare sätt.

Uppdaterat 7 november 2016
Publicerat av E.ON Elnät

Tomas Johannesson på E.ON Elnät har i nästan hela sitt liv arbetat med driftsäkerhet i elnätet och hur nätet reagerar när olika fel eller belastningar uppstår. Ju mindre ett elnät är, desto svårare är det att hålla rätt spänning och frekvens.

– Svårare, men inte alls omöjligt, säger Tomas.

Viktigt med balans

Trefas lågspänning, som de allra flesta privatpersoner har, innebär i Sverige att man ska ha 400 Volt och en växelström på 50 Hertz. Nyckeln till att hålla dessa värden är att produktion och användning är i balans i varje sekund. I alla svenska elkraftsystem har elnätsägaren en skyldighet att hålla god elkvalitet och leverera spänning inom en felmarginal om tio procent.

I ett stort elkraftnät har vi många och stora generatorer som hjälps åt att upprätthålla balansen i systemet. En lampa som tänds eller släcks märks inte i det nationella nätet. I ett mindre system, med en eller några få generatorer, kan en liten förändring däremot ge stor påverkan. I vårt lokala energisystem krävs avancerad elektronik för att våra kunder inte ska märka någon skillnad i elkvaliteten om de exempelvis startar spisen eller svetsaggregatet.

Nya lösningar för säkrad elkvalitet

En annan utmaning ett elnät har är att hålla ute andra frekvenser än 50 Hertz. Dessa, på fackspråk kallade övertoner, är egentligen små ”föroreningar” i elen som innebär att det finns en del ström som svänger snabbare än den ska. Övertonerna uppkommer ibland när man har enklare och billig utrustning ansluten till nätet och det är bland annat därför det krävs CE-märkning för att få ansluta till elnätet.

I ett stort elkraftnät finns det en större nätstyrka än i ett litet, vilket gör att övertoner normalt inte märks där. I ett mindre energisystem ska de inte heller ställa till med problem, men för att det ska fungera behövs avancerad elektronik som filtrerar bort övertonerna.

– För mig är det just dessa utmaningar som gör vårt projekt så spännande. Det är inte de gamla vanliga sätten att säkra elnätets leveranskvalitet, utan nya tankar måste till. Samtidigt ska jag också säga att jag är helt trygg i att våra lösningar kommer att leverera minst samma kvalitet som vårt stora nationella nät, avslutar Tomas.