Nyhet | Stödet till solceller ökar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Stödet till solceller ökar

Det har aldrig varit bättre läge att börja producera egen förnybar el. Priset på solceller har sjunkit de senaste åren och vid årsskiftet ökade investeringsstödet för installation av produktionsanläggningar av el från solenergi. Alla aktörer har nu möjlighet att få investeringsstöd för upp till 30 procent av kostnaderna.

Publicerat 9 januari 2018

Regeringen har beslutat att det statliga stödet för installation av solceller ökas från och med den 1 januari 2018. I budgetpropositionen för 2018 avsätts drygt 900 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2020. Alla aktörer, som företag, offentliga organisationer och privatpersoner, har nu möjlighet att få investeringsstöd för upp till 30 procent av kostnaderna vid installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel-/solvärmehybridsystem.

Mot ett förnybart Sverige

Syftet med solcellsstödet är att bidra till omställningen av energisystemet mot mer hållbar och förnybar produktion.

– Många människor vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100 % förnybar el och vi vill underlätta för dem att agera nu. Det ska vara lätt att göra rätt. Den här satsningen gör att det blir mer gynnsamt och enkelt än någonsin tidigare att skaffa solceller och producera egen grön el, säger biträdande finansminister Per Bolund i ett pressmeddelande från regeringen.

Länsstyrelsen beslutar

Den nya stödnivån gäller beslut tagna från och med den 1 januari 2018 och beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Det finns även möjlighet att få rotavdrag för arbetskostnaden av installationen, dock inte både investeringsstöd och rotavdrag på samma anläggning.

Det är länsstyrelserna som tar emot och hanterar ansökningar. De behandlar dem i tur och ordning, så länge de avsatta pengarna räcker.

Läs mer om investeringsstödet hos Energimyndigheten