E.ON Energidistribution och Cinis Fertilizer har slutit avtal om elanslutning till den planerade produktions­anläggningen för mineralgödsel i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik.

Anslutnings­avtalet motsvarar sju megawatt (MW) elektricitet för Cinis Fertilizers beräknade behov. Avtalet innebär att parterna nu är överens om tidsplan för elanslutning till den planerade produktions­anläggningen.

– Det här är ännu ett exempel på att E.ON möjliggör den gröna industriella revolutionen i Norrland. Det är en stor och viktig anslutning som både bidrar till en innovativ lösning och en hållbar tillväxt i kommunen men också till nya arbetstillfällen, i den kommande produktions­anläggningen men också i arbetet med att ansluta den, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Tillgången till fossilfri el är en viktig nyckel när vi planerar etableringen av våra produktions­anläggningar. Vi är glada över att ha E.ON med på vår fortsatta resa mot att kunna producera en miljövänlig och fossilfri mineralgödsel i Köpmanholmen

Jakob Liedberg, VD för Cinis Fertilizer

Produktions­anläggningen vid hamn­området i Köpmanholmen söder om Örnsköldsvik blir den första i världen som återvinner rester från massaindustrin och elbilsbatteri­tillverkning för att producera en cirkulär och fossilfri mineralgödsel, som är en stor bristvara på världsmarknaden på grund av Rysslands krig i Ukraina.

– Tillgången till fossilfri el är en viktig nyckel när vi planerar etableringen av våra produktions­anläggningar. Vi är glada över att ha E.ON med på vår fortsatta resa mot att kunna producera en miljövänlig och fossilfri mineralgödsel i Köpmanholmen, säger Jakob Liedberg, VD för Cinis Fertilizer.

Avtalet om elanslutning är ett viktigt steg även för Örnsköldsviks kommun:

– Stora etableringar av detta slag kräver samverkan mellan flera olika aktörer. Avtalet om elanslutningen har nu tagit oss ett viktigt steg närmare slutmålet om en stor produktionsanläggning och nya arbetstillfällen i kommunen, säger kommunalrådet Per Nylén (S).

För E.ONs del innebär anslutnings­avtalet att det många gånger tidskrävande tillstånds- och förberedelsearbetet nu kan inledas. När det är klart startar utbyggnaden av fördelningsstationen i områden. Samtidigt ska fem kilometer elkabel grävas ner från stationen till produktionsområdet. Anslutningen ska vara färdigställd i god tid till driftsättning av anläggningen som beräknas ske under andra halvan av 2023.

Det nu tecknade avtalet tidigarelägger ombyggnationen av fördelnings­stationen som sedan tidigare planerats av E.ON. Med en större station på plats möjliggörs en utökning av anslutningen eller fler nyanslutningar i området i nära samarbete med Vattenfall som också är regionnätsägare i kommunen.