Nyhet | Stora pengar att spara på rätt kunskap - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Stora pengar att spara på rätt kunskap

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Uppdaterat 22 mars 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

– Med kunskap om var spänningsdipparna påverkar kan man ganska enkelt antingen förebygga felet då problemet uppstår, eller installera utrustning som tar hand om dipparna, berättar John Backe, Affärsutvecklare på E.ON i Malmö.

Men för att kunna detta, krävs kunskap. E.ON har därför tagit fram ett koncept som skapar ett skräddarsytt skydd mot spänningsdippar som består av digital realtidskoll, tjänster och hårdvara.

E.ON har gjort en undersökning bland tillverkande företag och processindustrier. Den visar att över hälften av de tillfrågade industrierna har problem med spänningsdippar i produktionen. Samtidigt som många är väldigt störningskänsliga är man mer eller mindre ovetande om både det egna ansvaret och de stora möjligheterna att öka skyddet. Cirka 60 procent av industrierna anser att man inte har tillräckligt bra kunskap för att åtgärda problemen.

– Många har 5-10 stopp per år på grund av spänningsdippar, och de kostar i form av stillestånd, kassationer eller maskinskador, slår John fast.

Andra vet inte att felen kan avhjälpas. En del tror att det uteslutande är elnätsbolagens ansvar.

– Men föreskrifterna är helt klara. Elkvaliteten ska vara så bra att nästan alla kunder inte märker eller besväras av spänningsdippar eller andra ”föroreningar” i elen. Allt är noga specificerat i föreskrifter. Jag brukar jämföra med dricksvattnet från vattenverk. Det är perfekt till de allra, allra flesta, men vissa industrier behöver ännu bättre vatten. För oss är det däremot viktigt att kunna erbjuda kunderna hjälp i form av kunskap, säger John Backe.

– När vi presenterar problemet med spänningsdippar och vad de egentligen kostar kunderna, ser vi att avbetalningstiden för åtgärder, oftast är väldigt kort, naturligtvis beroende på verksamhetens art, fortsätter John.