Helikoptrar används i röjningsarbetet. Här från Kovland nordväst om Sundsvall. Foto: Anna-Karin Sitter

Många träd har fallit på ledningarna i samband med den andra snöstormen i Västernorrland på kort tid. Det har orsakat ett flertal strömavbrott. Bemanningen i fält har förstärkts ytterligare och under fredagen var drygt 120 servicetekniker ute i fält. Den förstärkta bemanningen kommer att gälla även under helgen.

De stora mängderna snö gör röjningsarbetet riskfyllt och säkerheten för personalen i fält är högsta prioritet. Vi på E.ON har också tagit hjälp av helikoptrar utrustade med gripklo respektive sågklinga för att hjälpa till i röjningsarbetet samt besiktiga ledningar. Detta för att upptäcka fel och snabbare kunna guida montörer och skogsröjare i terrängen. På grund av de stora snömängderna är framkomligheten i vissa områden starkt begränsad. 

Vi har satt in bandvagnar för att snabba på transporter av personal och material. Vi har nu också fått förstärkning av ytterligare bandvagnar och specialfordon från Svenska kraftnät. Bandvagnar används också för att packa snö i ledningsgator för att göra dem farbara för skoter. Då felavhjälpningen på vissa sträckor kan dra ut på tiden har ett flertal mobila elverk satts ut. 

För kunder som riskerar att vara utan ström över natten så erbjuder E.ON ersättning för hotellboende. Kunder bokar och betalar själv och begär sedan ersättning från oss för gjorda utlägg.