Idag kan 2 400 vildbin checka in i eget enkelrum i Malmö. Ett nytt storhotell invigdes igår vid Limhamns transformatorstation. Bihotellet är en del av E.ONs program för biologisk mångfald.

–Det är en investering i framtiden. Bin är de mest oersättliga varelserna på jorden. Samtidigt hotas en tredjedel av Sveriges 300 arter av bin och humlor av utrotning.

Peter Hjalmar, regionchef syd, E.ON.

Det är den internationella miljöorganisationen Earthwatch Institute som rankar bina som jordens viktigaste varelse, då de pollinerar 70 procent av mänsklighetens grödor och säkrar vår livsmedelsförsörjning. Samtidigt har bina hamnat på listan över hotade arter efter larmrapporter om radikalt minskade populationer världen över.

–Vi vill således dra vårt strå till stacken. Sedan 2020 storsatsar E.ON på biologisk mångfald. En av de viktigaste satsningarna är på pollinatörer, med tonvikt på bin, där E.ON arbetar tillsammans med bland annat Länsstyrelserna.

Peter Hjalmar

Bihotellet i Limhamn är en träkonstruktion med 2 400 borrhål i olika diametrar som ska bli fristad för vilda bin och humlor som förlorat sin hemvist när allt fler naturliga boplatser försvinner.E.ON bygger just nu ett lika stort bihotell vid Limhamns fjärrvärmecentral någon kilometer bort vilket ger pollinatörerna möjligheter till att flyga mellan båda anläggningarna för att hitta bostad och mat.

–Mellan bihotellen har vi planterat buskar och anlagt en blomsteräng för att skapa optimala förutsättningar för våra nya hyresgäster. Det är vår förhoppning att satsningen på sikt ska bidra till en ökad pollinering i parker och grönområden i närheten, säger Peter Hjalmar.

Sedan 2020 har E.ON byggt ett flertal insektshotell vid fördelningsstationer runt om i landet. E.ON satsar också på sandbäddar för marklevande bin i Skåne, Halland och på Öland.