Foto: Jämtkraft

E.ON har tecknat elanslutningsavtal för en ny vindkraftpark i Storfinnforsenklustret i Sollefteå kommun. Vindkraftparken Hocksjön, som byggs av Jämtkraft och Persson Invest i samarbete, beräknas producera förnybar el motsvarande årsförbrukningen i 90 000 hushåll.

Storfinnforsenklustret ligger i nordvästra delen av Sollefteå kommun och består för närvarande av fyra vindkraftparker: Björkhöjden, Stamåsen, Ögonfägnaden och Björkvattnet. Den sista av dem, Björkvattnet, anslöt E.ON i november 2020. Anslutningen finansierades delvis av ett nätförstärkningslån från Svenska kraftnät, ett lån vars syfte är att underlätta anslutning av förnybar elproduktion till elnätet. Tack vare transformatorn och ledningarna som vi byggde då, är den stora anslutningen i Hocksjön nu möjlig.

– E.ON kommer att bygga en ny station i Hocksjön som ansluts till den 130 kV-ledning som är förberedd fram till Björkvattnet, säger Nicklas Bohman, KAM inom Regionnätsaffärer. Vindkraftparken skapar möjlighet till hållbar tillväxt i regionen och driver den viktiga energiomställningen framåt. Anslutningen ska vara klar till sommaren 2022 och verken planeras att tas i drift mot slutet av samma år. 

Vindkraftparken ska bestå av 23 vindkraftverk som tillsammans beräknas producera cirka 450 GWh förnybar energi per år. Det motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh. Ägare till vindkraftparken är Hocksjöns Vind AB, som ägs av Jämtkraft och Persson Invest.