När Flintrännans Fjärrvärmecentral i Malmö nyligen storstädades, blev resultatet inte bara en bättre och säkrare arbetsmiljö. Tre betongbalkar som hittades under städningen kunde också återbrukas, vilket resulterade i att E.ON fick en mycket nöjd kund. 

Nöjd kund i Tygelsjö som kunde återbruka betongbalkar från Flintrännans Fjärrvärmecentral.
Kunden, flankerad av Rikard till vänster och Christian till höger, var mycket tacksam för vår hjälp och väldigt nöjd med resultatet.

Som en del i arbetet med en trygg och säker arbetsplats genomfördes nyligen en storstädning av Flintrännans Fjärrvärmecentral (FFC). Då hittade Christian Helgesson, projektledare City DH/DC, Malmö, tre stycken betongbalkar som legat undangömda på fastigheten. Istället för att hacka upp balkarna till fyllningsmassor med stor miljöpåverkans som följd, annonserade han ut balkarna på Blocket – och fick napp!

En fastighetsägare i Tygelsjö var på jakt efter barriärer till sin parkeringsverksamhet, vilket passade perfekt med vad vi kunde erbjuda. Den 15 oktober lyftes balkarna med mobilkran för vidare transport till kunden i Tygelsjö. En bra och hållbar lösning för alla parter.

Betongbalkar från Flintrännans Fjärrvärmecentral på plats i Tygelsjö.
Slutresultatet. Det som skräpat hos oss blev till stor nytta hos någon annan.

– Genom att arbeta aktivt med hållbarhet och återbruk finns stora möjligheter för oss inom E.ON att hitta liknande lösningar för återbruk där vi samtidigt bidrar till ett hållbart samhälle, säger Christian Helgesson.

– Inom City-affären har vi förutom safety ett stort fokus på miljö och hållbarhet, någonting som finns naturligt i vardagen, säger Rikard Johansson, anläggningsansvarig FFC.